Разходите за възнаграждения за един отработен час в България са се увеличили с 14.1% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на предходната година. Това показват данни на НСИ.

Другите разходи (извън тези за възнаграждения) пък се повишават с 12.3%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения за година варира от 27.5% за "Култура, спорт и развлечения" до -8.6% за "Операции с недвижими имоти".

През третото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.8% спрямо година по-рано. 

В индустрията увеличението е с 14.2 на сто, в услугите - с 11.1 на сто, а в строителството - с 14.6 на сто.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд за година е регистриран в сектора "Култура, спорт и развлечения" - с 26.6%. Следват секторите "Образование" - с 23.5% и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 16.7 на сто.

Намаление на общите разходи за труд е отчетено в "Операции с недвижими имоти" - със 7.9 процента.

Разходите за пенсии са се увеличили с над 2 млрд. лева за година

Разходите за пенсии са се увеличили с над 2 млрд. лева за година

Заради надбавките и повишените минимални и максимални размери