Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства през третото тримесечие на 2017 г. с 3.9% спрямо съответното тримесечие на предходната година. Увеличението е с 0.9% спрямо второто тримесечие на 2017 г. Това показват сезонно изгладените данни, съобщиха от Националния статистически институт.

В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки.

БВП може да се увеличи с над 4.2%, ако има квалифицирани кадри

БВП може да се увеличи с над 4.2%, ако има квалифицирани кадри

Намаляват заявките за нови изобретения

Данните за нея се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...".

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори.

Разработените експресни оценки за третото тримесечие на 2017 г. са подготвени за от 44 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2017 г. БВП в номинално изражение достига 27 336 млн. лева. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2017 г. е 23 408 млн. лeвa, показват данните на НСИ.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68.9%). Тези проценти в стойностно изражение възлизат на 18 839 млн. лева. През третото тримесечие на 2017 г. бруто капиталообразуването е 4 990 млн. лв. и заема 18.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2017 г. принос за регистрирания икономически растеж спрямо второто тримесечие на 2017 г. има крайното потребление - с 1.1%, и износът на стоки и услуги - с 3.2%.

През третото тримесечие на 2017 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.9% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност също се увеличава с 3.9%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.6%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст с 4.2% през третото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 4.4 и 6.2%.

Индексът на потребителските цени за октомври 2017 г. спрямо септември 2017 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.

Инфлацията от началото на годината (октомври 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1.9%, а годишната инфлация за октомври 2017 г. спрямо октомври 2016 г. е 2.5%.

Средногодишната инфлация за периода ноември 2016 - октомври 2017 г. спрямо периода ноември 2015 - октомври 2016 г. е 1.5%.

От НСИ отчитат поскъпване на основни хранителни продукти през октомври 2017 г.: бял хляб - с 0.1%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 0.4 и 0.8%, мляно месо (кайма) - с 0.2%, прясна и охладена риба - с 1.0%, кисели млека - с 0.3%, сирене и кашкавал - с по 0.6%.

Поскъпнала е и изварата - с 0.1%, яйца - с 2.1%, млечни масла - с 8.3%, грозде - с 8.9%, домати - с 6.8%, пипер - с 13.3%, зрял чесън - с 2.0%, сушени зеленчукови подправки - с 0.1%, кафе - с 0.7%, какао - с 0.1%, газирани напитки - с 1.4%, плодови сокове - с 0.6%, вина - с 0.4%, ракия - с 0.1%, и други.

Понижение на цените през октомври 2017 г. се отчита на: ориза - с 1.0%, брашно - с 0.5%, хляб "Добруджа" - с 0.4%, месо от едър рогат добитък - с 0.7%, свинско месо - с 0.6%, месо от домашни птици - с 0.4%, пресни млека - с 0.4%.

Поевтиняло е и олиото - с 1.1%, ябълки - с 3.0%, цитрусови и южни плодове - с 6.0%, зеле - с 2.6%, зрял лук - с 0.3%, зрял боб - с 0.6%, леща - с 0.9%, картофи - с 2.6%, захар - с 2.3%, оцет - с 0.8%, сол - с 0.8%, минерална вода - с 0.3%, бира - с 1.8%, и други.

През октомври 2017 г. има поскъпване и за нехранителните стоки: цигари - с 0.6%, облекло - с 6.7%, обувки - с 8.6%

Поскъпнало е водоснабдяването - с 1.4%, газообразни и течни горива за битови нужди - съответно с 2.4 и 0.3%, въглища - с 5.4%, дърва за отопление - с 2.9%, отоплителни уреди - с 1.0%, дизелово гориво - с 0.6%, автомобилен бензин А95Н - с 0.2%, автомобилен бензин А98Н - с 0.3%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 2.7%, услуги, свързани с висшето образование - с 1.4%, продукти за лична хигиена - с 0.9%, автомобилни застраховки - с 1.4%, и други.

Намаляване на цените има при канализационни услуги - с 1.2%, централно газоснабдяване - с 0.7%, хладилници - с 0.5%, препарати за почистване на съдове - с 1.8%, автомобили втора употреба - с 0.6%, пътнически въздушен транспорт - с 24.1%, метан за ЛТС - с 0.1%, кина и театри - с 0.2%, услуги по краткосрочно настаняване - с 3.7%, мобилни телефонни апарати - 2.7%, козметични продукти - с 0.8%, и други.

През октомври 2017 г. цените на лекарствените продукти остават на равнище от предходния месец. Цените на лекарските услуги са се увеличили с 0.1%, а цените на стоматологичните услуги са се намалили с 0.1%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за октомври 2017 г. спрямо септември 2017 г. отчита 100.1%. Според него месечната инфлация е 0.1%.

Инфлацията от началото на годината (октомври 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 0.8%, а годишната инфлация за октомври 2017 г. спрямо октомври 2016 г. е 1.5%.

Средногодишната инфлация за периода ноември 2016 - октомври 2017 г. спрямо периода ноември 2015 - октомври 2016 г. е 0.8%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през октомври 2017 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - цените остават на равнището от миналия месец;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.1%;
 • облекло и обувки - увеличение с 6.4%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.4%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.2%;
 • здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец;
 • транспорт - намаление с 1.6%;
 • съобщения - намаление с 0.3%;
 • развлечения и култура - увеличение с 2.8%;
 • образование - увеличение с 0.9%;
 • ресторанти и хотели - намаление с 0.9%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.1%.

Индексът на цените за малката кошница за октомври 2017 г. спрямо септември 2017 г. е 100.7%. От началото на годината (октомври 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 102.8%.

През октомври 2017 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

 • хранителни продукти - увеличение с 0.4%;
 • нехранителни стоки - увеличение с 1.6%;
 • услуги - увеличение с 0.3%, отчитат от Националната статистика.