Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Към 31 март 2022 г. общият размер на отчетените приходи към Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване е 2 244,0 млн. лв. Това е 23,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 126,4 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година.

Общо отчетените разходи възлизат на 3 978,9 млн. лв., или 23,6% от заложените в плана за годината. Разходите са с 95,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Коалицията започва работа по актуализацията на бюджета

Коалицията започва работа по актуализацията на бюджета

БСП ще предложи варианти за преизчисляване на пенсиите

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 3 432,3 млн. лв., 24,3% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за първите три месеца на годината са с 224,3 млн. лв., или със 7% по-големи спрямо същия период на 2021 г.

За изплащане на т.нар. "ковид добавки" от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 368 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от 2021 г. За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 54,3 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за тази година и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г. За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 50,4 млн. лв., като сумата се отнася за януари, февруари и март 2022 г.

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към 31 март са в размер на 518,1 млн. лв., или 22,7% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за трите месеца на годината са с 42,9 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

Великденските добавки от пощите ще се изплащат до края на април

Великденските добавки от пощите ще се изплащат до края на април

Ако пенсионерът не успее да изтегли сумата, тя ще му бъде изплатена по обичайния график

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец март е 1 656,5 млн. лв.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 март са в размер на 18,2 млн. лв. Това е 17,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1,9 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 март са в размер на 16 млн. лв., което представлява 23,2% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3,1 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

Отчетените приходи към Фонда "Гарантирани вземания на работниците и служителите" към 31 март са в размер на 1 009,4 хил. лв. Това е 40,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 311,6 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 234,8 хил. лв. Това е 4,9% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 916,7 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Минимум 500 лв. взимат пенсионерите през април

Минимум 500 лв. взимат пенсионерите през април

Получават и Великденската надбавка от 70 лева