"София Комерс - Заложни къщи" АД ще набере 2 млн. лв. през фондовата борса у нас, става ясно от съобщение на БФБ-София.

Компанията планира да увеличи капитала си двойно, предлагайки за записване 400 хил. акции с минимална емисионна цена от 5 лв. за бр.

Първичното публично предлагане на борсата ще бъде обслужвано от инвестиционния посредник Статус Инвест АД.

Акциите на дружеството ще бъдат предложени за записване при условията на "закрит аукцион".

Датата на въвеждането за търговия, която е началната дата на публичното предлагане ще бъде оповестена допълнително, като това се очаква да стане през ноември.

Банката, в която ще бъде открита набирателната сметка е ТБ Алианц България АД.

„София Комерс - Заложни Къщи" се занимава с предоставяне на парични потребителски и ипотечни заеми, чиито максимален размер, срок на кредита и начислената лихва, се договарят в зависимост от потребностите на клиента и предлаганото обезпечение.

Мрежата от заложни къщи на компанията непрекъснато се разширява, като към края на юни 2005 г. дружеството има открити 80 такива, разположени в 51 различни града на България.