България дели 45-а позиция (от 159 страни) с Израел, Монголия и Никарагуа с по 7,39 точки от 10 възможни в годишния доклад "Икономическа свобода по света 2016". Информацията е предоставена от Института за пазарна икономика (ИПИ) на база на доклада на института "Фрейзър".

Тазгодишният резултат поставя страната на 20-о място в ЕС при 15-о място през миналата година. За сравнение, през м.г. резултатът на страната ни се увеличава с 0,04 точки, но мястото ѝ се понижава с три позиции. Това показва, че подобрението на икономическата свобода в България е било по-незначително в сравнение с това в останалите страни в света и в частност – в ЕС.

Според категорията размер на правителството има минимална промяна спрямо предходната година - повишение с 0,01 точки за правителствените разходи. Въпреки това, те остават най-ниско оцененият елемент на категорията. С 10 точки и най-добре оценено е данъчното облагане на доходите заради наличието на плосък данък в страната. Трябва да се има предвид, че в изследването не са включени параметрите на осигурителната система, която всъщност е най-голямата тежест върху труда.

Най-лоши са резултатите в категорията съдебна система и право на собственост. Независимо от известното подобрение (с 0,12 точки) спрямо предходната година, категорията е оценена на едва 5,05 точки. От петте категории тя е и с най-незабележимо нарастване в сравнение с нивата от 2005 г, което е доказателство за несъстоялата се съдебна реформа и оценка за неспазване на върховенството на закона и липсата на независимост на съдебната система.

Страната ни се представя най-добре в частта "Стабилни пари" - 9,24 точки. Високият резултат показва, че страната се характеризира с ниски и стабилни нива на инфлация, както и не ограничава обмяната на валута и възможността за свободно поддържане на банкови сметки в чужда валута.

За свободата на международната търговия оценката за България е сравнително висока - 8,02 точки. Важна предпоставка за доброто представяне на страната по отношение на митническите тарифи и търговски бариери е и членството на страната в Европейския съюз и възприетата обща митническа тарифа на Съюза с трети страни.

Влошаване има в областта "Регулиране на кредита, труда и бизнеса" спрямо предходната година и в трите сегмента на регулация. Като пречки за икономическа свобода се оценяват намесата в кредитния пазар, скъпата бюрокрация, множеството административни изисквания към бизнеса, определянето на минимална работна заплата, големият брой регулации при наемането и освобождаването на работници и корупцията.

Икономистите са категорични, че по-високата икономическа свобода означава повече доходи. Страните в горната четвърт на класацията имат почти 8 пъти по-висок БВП на човек от населението в сравнение със страните в долната четвърт - съответно $41,288 и $5,471.

"По-високата икономическа свобода означава по-ниска бедност. Разликите в доходите на свободните и несвободните икономики се отнасят и за доходите на най-бедните слоеве от обществото. Най-бедните 10% от населението на икономически най-свободните страни са два пъти по-богати от най-бедните 10% на най-лошо представящите се държави по отношение на икономическата свобода", се казва в доклада.

Икономистите отчитат, че в страните с повече икономическа свобода и продължителността на живота е повече - разликата е с над 16 години. Продължителността на живота в страните с най-висока икономическа свобода е 80,4 г., докато в страните от най-долната четвърт на класацията е 64,0 години.

На фона на анализите се забелязва, че по-високата икономическа свобода води до зачитане на политическите и граждански свободи.

Изготвеният от института "Фрейзър" годишен доклад "Икономическа свобода по света 2016" се базира на данни от 2014 г., която е последната година с налични и сравними данни за всички включени държави. Индексът измерва степента на икономическа свобода, анализирайки политиките и институциите на 159 държави и територии.

За основни елементи на икономическата свобода се считат личният избор, доброволната размяна, свободата за навлизане и конкуренция на нови пазари, сигурността на личността и частната собственост. Индексът е създаден през 1985 година. На челните две места тази година, както и миналата, са Хонконг и Сингапур, следвани от Нова Зеландия, Швейцария и Канада. На дъното на класацията са Венецуела, Либия и Конго.