България ще поеме дълг за половин милиард лева под формата на държавни ценни книжа, става ясно от съобщение на сайта на БНБ от днес.

Аукционът ще бъде на 11 октомври. Това е поредната емисията от 5-годишни книжа на вътрешния пазар, чиито падеж е на 24.02.2026 г.

Външният дълг на България нарасна до €37.9 млрд., а държавният - до €14.91 млрд.

Външният дълг на България нарасна до €37.9 млрд., а държавният - до €14.91 млрд.

Отчетеното увеличение е резултат от нарастването на брутните външни задължения

През настоящата година емисията от 5-годишни книжа е преотваряна три пъти, като при всичките аукциони бе постигната отрицателна доходност. Това е изключително изгодно за държавата. Половин милиард лева е най-големият аукцион, предлаган за тази година, като лихвата и този път е нулева.

Николай Василев: С всяка минута държавният дълг се увеличава

Николай Василев: С всяка минута държавният дълг се увеличава

Нищо драматично не се е случило в държавата, за да се актуализира бюджета

Ако бъдат одобрени поръчки в предложения обем на емисията, новопоетият дълг от началото на годината ще нарасне до 1,8 млрд. лева. Досега освен чрез 5-годишни облигации страната ни се е финансирала и чрез облигации за 10 години и половина, но те са при положителна доходност.

По информация на БНР от началото на годината най-сериозен интерес към държавните ценни книжа на вътрешния пазар има от страна на банките.

България пое нов дълг от 300 млн. лева

България пое нов дълг от 300 млн. лева

През 2021 година може да теглим до 4,5 милиарда лева

Ограничението на нов дълг за годината е 4,5 милиарда лева според записаното в бюджета, като няма специален текст дали новопоетите задължения трябва да бъдат поемани от вътрешен или външен пазар и в каква пропорция.