30 юни е крайният срок, в който търговците трябва да подадат своите годишни финансови отчети за 2009 г.

Подаването на отчетите става в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. 

Глобата за неподаден в срок годишен финансов отчет е между 2000 и 3000 лева. Санкцията се налага от Националната агенция за приходите.

В момента НАП съставя актове на над 27 000 търговци, които не са подали в срок годишните си финансови отчети за 2008 г.