Разписани са три стандартни механизма за разсрочване на задължения до шест месеца. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов на брифинг в Министерски съвет.

Трите механизма са разписани и одобрени от Централната банка - отсрочване на главница и лихва до шест месеца, отсрочване на главница до шест месеца и още един механизъм, който е за револвиращи продукти.

Кредитна ваканция няма, категоричен бе финансовият министър: "Ваканция има само за учениците."

Очакваният мораториум предвижда отлагане на плащанията по кредити, но не и редукция

Очакваният мораториум предвижда отлагане на плащанията по кредити, но не и редукция

След края на действие на мораториума длъжниците ще сключват с кредиторите нови погасителни планове

На разсрочване подлежат тези задължения, които са редовно обслужвани или са просрочвани не повече от 90 дни към първи март 2020 година, посочи Горанов и допълни, че всеки клиент може да заяви изрично пред обслужващата банка, че желае да се възползва от предлаганите облекчения.

Механизмът е публикуван на страницата на БНБ.

Срокът е до края на годината и според финансовия министър Горанов ще е достатъчен, за да може тези компании, които изпитват затруднения с обслужване на задълженията си да преминат през пика на кризата, каза още Горанов.

БНБ и банковата асоциация определиха правилата за кредитния мораториум

БНБ и банковата асоциация определиха правилата за кредитния мораториум

Плащания се отлагат по желания на длъжника за срок максимум до края на годината