Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си специално упътване за клиентите на фалиралата кипърска застрахователна компания "Olympic Insurance Co. Ltd". То ще им помогне правилно и навреме да предявят претенциите си към застрахователя.

В съобщението си КФН посочва, че службата за контрол върху застрахователните компании на Република Кипър публикува допълнителни упътвания за кредиторите след откриване на производство по ликвидация на "Olympic Insurance Co. Ltd" - дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез "Застрахователна компания Олимпик - клон България".

35 дни имат застрахованите в "Олимпик" да предявят претенциите си

35 дни имат застрахованите в "Олимпик" да предявят претенциите си

КФН се ангажира да поддържа активна комуникация с Кипърския надзор

"След като на 30.07.2019 г., компетентният съд в гр. Никозия, Република Кипър постанови решение за откриване на производство по ликвидация на "Olympic Insurance Co. Ltd", дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез "Застрахователна компания Олимпик - клон България" КЧТ, ЕИК200737120, вече е публикувано и "Упътване (под формата на въпроси и отговори) за кредитори за подаване на претенции спрямо застрахователна компания "Олимпик" за застрахователни полици, издадени в други държави членки на ЕС" ("Упътване")".

От КФН припомнят, че отговорността за определяне на масата на несъстоятелността, процесът по предявяване на претенции, както и изплащането на обезщетения са изцяло в юрисдикцията и прерогативите на кипърските органи, а именно - Надзорния орган на Кипър и ликвидаторите, назначени в "Olympic Insurance Co. Ltd". Въпреки това Комисията за финансов надзор на Република България се стреми да комуникира активно с Надзорния орган върху застраховането на Кипър и да следи процеса по ликвидация, за да информира своевременно българските потребители за всяка важна информация, касаеща пострадали от фалита на "Застрахователна компания Олимпик - клон България".

С оглед на това на страницата на КФН днес е публикуван неофициален превод на български език на "Упътването", в което се съдържа информация за това какво се очаква от засегнатите лица, за да предявят техните претенции, регламентираните за това срокове и документи, които трябва да се предоставят за доказване на претенциите си.

Всеки български гражданин, потребител на услуги от "Застрахователна компания Олимпик - клон България" и пострадал от фалита на компанията има възможност да прочете информацията и да предприеме нужните стъпки. В случай, че заинтересованите потребители не предприемат необходимите действия е възможно да не могат да получат удовлетворение от имуществото на фалиралата компания.

Преводът на "Упътването" включва линкове към поканата за предявяване на претенции и формуляра за предявяване на претенции на сайта на Надзорния орган върху застраховането в Кипър на английски език, както и линкове към сайта на ЗК Олимпик Клон България КЧТ, в който същата информация е публикувана и на английски и на български език.

Основни източници за актуална информация, която да бъде в полза на всички заинтересовани страни, продължава да се публикува на следните адреси:

http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements

http://www.olympicins.bg/

https://www.fsc.bg/

В Упътването се посочва, че претенциите трябва да бъдат предявени в срок от 35 дни от публикацията на Решението за ликвидация (23.08.2019 г.) в Официалния вестник на Република Кипър. Клиентите трябва да направят това лично или чрез техен представител. Това трябва да бъде извършено пред ликвидаторите на компанията в предписаната форма и да бъде придружено с всички необходими доказателства за обосноваване на претенцията. Предявяването на претенция е с клетвена декларация или лично от клиента като кредитор или чрез негов пълномощник пред нотариус, в посолството на Кипър в България или пред секретар на съда в Кипър, по пощата или лично на следния адрес: "До ликвидаторите Застрахователна компания "Олимпик Лимитид Бул". "България" № 102 Бизнес център "Белисимо" 2-ри етаж, офис 22 София, България

По пощата: До ликвидаторите Застрахователна компания Олимпик Лимитид П.к. № 117 Пощенски клон 1404 София, България Ликвидатори на Олимпик: (A) Spiros Red / Официален синдик Адрес: Corner Gerasimos Markora and Michalakopoulou 19, 1075 Nicosia, Cyprus (Ъгъла на ул. "Герасимос Маркорас" и ул. "Михалакопулу" № 19, 1075 Никозия, Кипър) (B) Paul Nakouzi Адрес: Romanos 2, Tlais Tower, 1st floor, 1070 Nicosia, Cyprus (Ул. "Роману" № 2, сграда Тлаис, 1-ви етаж, 1070 Никозия, Кипър)"

Размерът на претенцията следва да бъде изчислен и представен в евро, като се използва обменния курс на 30.07.2019 г. - денят на издаване на решението за ликвидация.