За първите 3 месеца на 2019 година местните администрации на територията на страната са издали разрешителни за строеж на 1 247 жилищни сгради със 7 832 жилища в тях и 1 032 933 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Освен това са издадени и разрешителни за строежа на 28 административни и офис сгради с 67 404 кв. м разгърната площ и на 1 149 други сгради с 560 208 кв. м РЗП.
Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за разрешителните за строеж и започването на строителство на нови сгради у нас за първото тримесечие на 2019 година.

Строим с 60% повече апартаменти в края на 2018 г. на годишна база

Строим с 60% повече апартаменти в края на 2018 г. на годишна база

Най-много строежи на нови сгради в Пловдив

НСИ отчита, че спрямо предходното тримесечие (последните 3 месеца на 2018 година) издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.6%, броят на жилищата в тях - с 33.0%, а общата им застроена площ - с 29.1%.

При административните сгради също се наблюдава намаляване на броя разрешителни и застроена площ за същия период. Издадените разрешителни за офис сгради спада с 15.2%, а общата им застроена площ със цели 70%.

Снимка 421339

Източник: НСИ

Ако сравним обаче данните с тези от първите 3 месеца на 2018 година, излиза, че издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради през 2019 г. са повече със 7.3%. Броят на жилищата в тях също е по-голям с 25.4%, а РЗП - с 26.6%. Същата е тенденцията и при административните и други сгради.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 220, София (град) - 213, Варна - 107, София област - 107, и Бургас - 96.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (град) - 2 906, Пловдив - 1 389, Бургас - 620, Кърджали - 600, и Варна - 582.

Снимка 421341

Източник: НСИ

През първото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 871 жилищни сгради с 4 481 жилища в тях и с 625 846 кв. м обща застроена площ. Броят на започнатите административни сгради е 17, с 30 743 кв. м РЗП. Започнати са и 644 други сгради с 573 305 кв. м РЗП. Спрямо методологичната бележка на НСИ като други сгради трябва да се разбира всички видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и други).

Снимка 421340

Източник: НСИ

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 20.5%, жилищата в тях - със 7.8%, а разгънатата им застроена площ - с 31.4%.

Броят на започнатите административни сгради намалява с 5.6%, но тяхната РЗП нараства с 35.9%. При започнатите други видове сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 37.9%, така и при общата им застроена площ - с 33.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 153 жилищни и 101 други сгради; Бургас - 107 жилищни и 50 други сгради; Варна - 119 жилищни и 22 други сгради; София (град) - 110 жилищни, 3 административни и 23 други сгради; Стара Загора - 70 жилищни, 3 административни и 53 други сгради.

Българите строят все по-малки жилища

Българите строят все по-малки жилища

43% от всички нови апартаменти са двустайни