Президентът на България Румен Радев, който бе избран на тази позиция с решителната подкрепа на БСП, назначи за член на УС на БНБ проф. Николай Неновски. Той ще замени Лена Русинова през юни 2020-тa, когато изтича нейният шестгодишен мандат.

По закон Президентът има право да назначава тримата членове на УС на БНБ, които не са подуправители. Номинацията на Неновски е направена при пълно съблюдаване на правните норми и в съответствие със законовите изисквания към квалификацията, която трябва да имат лицата, заемащи такава длъжност. Самият избор на Неновски за член на УС на БНБ обаче показва, че президентът или не познава професионалния път на професора, или не е наясно с функциите на централната банка, или неглижира и едното, и другото пред препоръката на правилните партийни другари от БСП. Да, това са сериозни укори, но те имат своето основание.

Въобще не коментираме научната кариера на проф. Неновски. В своите среди той без съмнение е авторитет, иначе едва ли би имал възможност да преподава във Франция. Някои основни негови научни тези в сферата на паричното предлагане и на централното банкиране обаче са доста спорни и въобще несъвместими с позицията на човек в управата на централна банка. Причината е, че в свои научни публикации проф. Неновски горещо защитава позицията, че централната банка, като институция със своите функции на паричната политика, е абсолютно ненужен инструмент в съвременната либерална икономика и емитирането на пари трябва да се остави в ръцете на частните банки. Тава виждане е подробно развито в монографията на професора "Свободните пари". И докато в научното пространство подобни тези и дебатите по тях са не само допустими, но дори и желателни, а понякога и полезни, то в реалната икономика допускането на човек с подобни виждания до Централната банка е меко казано смущаващо. При това в условията на криза, когато инструментите на БНБ, макар и ограничени, са от особена важност за стабилността на банковия сектор и на неговите клиенти.

Както вече казахме Неновски разполага с необходимия опит за член на УС на БНБ. Той вече е бил един път на тази позиция. През 2002-та е назначен за член на УС на БНБ от тогавашния прясно избран за Президент на България лидер на БСП Георги Първанов.

При приключване на шестгодишния си мандат Неновски за малко не става подуправител на БНБ, отговарящ за управление "Емисионно" на БНБ - за Валутния борд. През май 2009-та под сериозния натиск на тогавашния премиер и лидер на социалистите Сергей Станишев, управителят на БНБ Иван Искров е принуден да номинира Неновски за подуправител на БНБ и началник на управление "Емисионно" на БНБ на мястото на Цветан Манчев, чийто мандат обаче изтича през октомври същата година. Парламентът избира Неновски, но прави това в нарушение на изискването на Закона за БНБ, което разпорежда, че изборът за управител и подуправители се прави не по-рано от три месеца преди изтичането на мандата на заемащите тези длъжности. А този срок настъпва по време на парламентарните избори през 2009-та. Те обаче са спечелени не от социалистите, а от ГЕРБ. Новият парламент преразглежда решението на стария. За управител на БНБ отново е избран Иван Искров, но този път той предлага за подуправител на БНБ, отговарящ за управление "Емисионно", не Неновски, а Калин Христов, чиято номинация печели подкрепата на Народното събрание. За политическа обвързаност на Неновски със БСП говори и фактът, че той е бил съветник на Пламен Орешарски по времето, когато последния бе финансов министър в правителството на Станишев. Освен това Неновски е работел в Насърчителна банка през 2014-та, по времето когато Орешарски бе премиер на България с мандата на БСП и ДПС.

Разбира се като член на УС на БНБ Неновски няма да има някакви особени разпоредителни правомощия. Политическата ангажираност също не бива да има водеща роля при вземането на решения за назначаването на държавни позиции, на който и да е човек. Но вижданията на Неновски за ролята на централните банки и декларирания напоследък от него евроскептицизъм едва ли го правят подходящ за член на УС на БНБ. Все пак той ще заседава и ще гласува в този Управителен съвет при вземането на важни стратегически решения. И то в ситуация на криза и на предстояща кандидатура на страната ни за членство в ERM II.