Собственикът на българската "Пощенска банка" - "Юробанк", е купувач на "Банка Пиреос България". Това стана ясно от официално съобщение, изпратено от финансовата институция до медии. 

"Сделката ще затвърди позицията на "Пощенска банка" на българския банков пазар, като по този начин банката ще има очакван пазарен дял от над 10% и ще бъде на трето място по размер на кредитния портфейл", пише в съобщението.

В момента първа по размер на активите в страната е "УниКредит Булбанк", следвана от "Банка ДСК" и ОББ.

"Юробанк" е на пето място, като преди нея е "Първа инвестиционна банка".

Обединената банка ще има общо активи за над 5 милиарда и капитал от над 600 милиона евро, става ясно още от информацията. Също така след сделката нетната печалба ще бъдат в размер на над 70 милиона евро, информира money.bg.

ЕЦБ проверява 6 банки у нас по пътя ни към банковия съюз на ЕС

ЕЦБ проверява 6 банки у нас по пътя ни към банковия съюз на ЕС

Одитори от Брюксел трябва да дойдат около 10 ноември

Към септември 2018 година "Банка Пиреос България" има активи от 1,7 милиарда евро, кредитен портфейл от 820 милиона евро и депозити в размер на 1,3 милиарда евро. Финансовата институция развива дейност в банкирането на дребно и основно в корпоративното банкиране чрез клонова мрежа от 70 клона и с над 900 служители.

"Стойността на акциите е 75 милиона евро, като след приключването на сделката отражението върху капитала от първи ред на "Юробанк" ще бъде минимално в размер на 14 базисни точки, а след реализирането на очакваните синергии, сделката се очаква да има положителен ефект върху капитала", се допълва в съобщението.

Ставрос Йоану, главен изпълнителен директор на "Юробанк": "Доволни сме от постигнатото споразумение с "Пиреос Банк" за придобиването на "Пиреос Банк България" от "Пощенска банка", нашето дъщерно дружество в България. Придобиването следва стратегията на "Юробанк" да се фокусира в разрастването на международните си пазари, които счита за важни, какъвто е българският. След придобиването Юробанк България ще бъде третата по големина банка в страната.

Придобиването на "Банка Пиреос" е втората мащабна сделка на банковия пазар у нас през последните месеци.

В началото на август беше потвърдено, че френската Societe Generale напуска българския пазар, а активите на нейното подразделение в страната ще бъдат изкупени от собственика на "Банка ДСК" - унгарската OTP Bank.

БНБ официализира вливането на ТБ "Виктория" в "Инвестбанк"

БНБ официализира вливането на ТБ "Виктория" в "Инвестбанк"

"Инвестбанк" става правоприемник на всички права и задължения на ТБ "Виктория"