Ръководството на УМБАЛ "Александровска" ЕАД е запознато от събота (23 септември) с отвореното писмо на Евелина Добрева, публикувано в медиите. Със заповед на изпълнителния директор сутринта в 8 и 30 ч. на 25 септември е назначена Комисия, която да провери изнесената в писмото, информация и на база медицинската документация на пациента Спас Добрев да представи доклад за работата на екипите на болницата.

Резултатите от проверката (на база анализ на медицинска документация и на събрани обяснения на дежурните екипи) са представени на изпълнителния директор. До настоящия момент УМБАЛ "Александровска" ЕАД се въздържаше от коментари по случая, заради назначената проверка от страна на министъра на здравеопазването проф. Николай Петров, възложена на Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО).

Проверяват Спешна помощ-София, "Пирогов" и "Александровска" за лекарска небрежност
Обновена

Проверяват Спешна помощ-София, "Пирогов" и "Александровска" за лекарска небрежност

Мъжът на Евелина Добрева чакал линейка повече от 70 минути

Въз основа на направения анализ на медицинската документация на пациента Спас Добрев и предоставената информация от дежурните на 16 септември, екипи в Спешно отделение и Второ направление по анестезиология и интензивно лечение, членовете на Комисията считат, че в момента на пристигане на линейката на ЦСМП, пациентът е хоспитализиран незабавно.

Не се установяват пропуски - както по време, така и по качество, на медицинските дейности и лечебно-диагностичния алгоритъм при пациенти в подобни състояния. Дежурните екипи на УМБАЛ "Александровска" ЕАД са изпълнили своите задължения.

Поради появата на публикации в медиите във връзка със случая, в които се твърди, че на пациента е бил отказан прием или е върнат от болницата, представят резултатите от вътрешната проверка. Пълната медицинска документация по случая е изискана и предадена на ИАМО.

Вътрешната проверка констатира, че Пациентът Спас Добрев е транспортиран до Спешно отделение на УМБАЛ "Александровска" ЕАД чрез Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) на 16 септември в 18 и 15 часа - близо два часа след първоначалното повикване на линейката в дома му.

Уволниха дежурен екип в "Пирогов" заради лекарска небрежност

Уволниха дежурен екип в "Пирогов" заради лекарска небрежност

Лекарите не изпълнили служебните си задължения

Пациентът е приет незабавно в Спешно отделение в крайно тежко увредено общо състояние. Веднага са започнати съответстващи на състоянието му, медицински дейности - оценка на състоянието, ЕКГ, мониториране на артериалното кръвно налягане, кислородна ресусцитация, подаване на кислород с маска. Осигурен е венозен път и са започнати вливания на обемозаместващи разтвори, включени са медикаменти за стимулация на сърдечната дейност - катехоламини.

По време на провежданите лечебни мероприятия, пациентът изпада в клинична смърт. Незабавно е започната кардиопулмонална ресусцитация (КПР) и е извикан реанимационен екип. След 15 мин. в резултат на приложената КПР и медикаменти за сърдечна стимулация е възстановена сърдечната му дейност. Това позволява транспортирането му и е осъществена транпортна реанимация, като пациентът е преведен в НАИЛ II към Клиника по анестезиология и интензивно лечение. При превеждането на пациента от Спешно отделение към НАИЛ II той е съпроводен от дежурен анестизиолог-реаниматор, медицинска сестра и двама болногледачи.

Пациентът постъпва в реанимационното отделение през задния вход на отделението, който е предназначен за спешни пациенти. Този вход е достъпен само за медицински лица и пациенти на болницата. През него не се допуска преминаване на цивилни лица (вкл. близки на пациенти) заради спецификата на лечебния процес и възможността за внасянето на инфекции, които могат да компорметират лечението и застрашат живота на пациента в клиниката.

При постъпването във Второ направление по анестезиология и интензивно лечение пациентът е поставен на апаратна вентилация със 100% подаване на кислород, мониториране на пулсова честота, артериално налягане, пулсова оксиметрия, ЕКГ. Продължено е вливането на обемнозаместващи разтвори и стимулация на сърдечна дейност с катехоламини.

В 19 и 55 часа е осъществена спешна консултация с кардиолог и е направена ехокардиография на място в НАИЛ II. Пациентът изпада отново в клинична смърт. Веднага е започната кардиопулмунална ресусцитация, която е проведена в пълен обем с максимални дози на медикаменти.

Въпреки проведена кардиопулмонална ресусцитация в пълен обем, в 20 и 25 часа пациентът е загинал.