Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев предлага болниците да дават поне 50% от приходите си за заплати. Това стана ясно в рамките на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в "Здравеопазването", където министърът представи пред синдикати и работодатели Методиката за образуване на разходите за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ.

Акцент в предложението на МЗ е минимум 50% от приходите от дейности, финансирани от НЗОК и МЗ, както и приходи от потребителски такси, наеми и други услуги, да се разпределят за възнаграждения за персонала в болниците.

С Методиката се цели да бъдат гарантирани справедливи, обективни и прозрачни процедури при определяне на индивидуалните работни заплати, както и да не се допуска дискриминация или неравностойно третиране на персонала при определяне размера на заплатите. 

"Предлагаме лечебните заведения за болнична помощ да определят размера и структурата на разходите за персонал чрез вътрешни правила, които да са съобразени с настоящата Методика. Всяка болница ще съгласува вътрешните си правила с представените на ниво лечебно заведение синдикални организации", обясни здравният министър.

Той уточни, че вътрешните правила ще се утвърждават от директора или управителя на лечебното заведение и ще бъдат синхронизирани със Стандарта за финансова дейност, който прилагат държавните и общински болници.

След като са обезпечени приоритетните разходи за персонал и са изпълнени условията на Стандарта за финансова дейност, болниците ще могат да изплащат допълнителни възнаграждения за извършени дейности и постигнати резултати.

Допълнителните възнаграждения ще бъдат определяни според индивидуалния принос на работещите за постигнатите резултати от дейността.

Предложението на МЗ е средствата за допълнителни възнаграждения да не могат да превишават 50% от общите разходи за персонал. Това стана ясно още от думите на здравния министър.

Социалните партньори са поели ангажимент до края на седмицата да изпратят становищата си по Методиката за определянето на заплатите.