Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев депозира в парламента единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения - търговски дружества, съобщиха от здравното ведомство.

Единният стандарт за финансово управление на държавните болници идва в изпълнение на решението на НС от 9 юни 2017 г. за въвеждането на такъв стандарт. Стандартът цели да се стабилизира финансовото състояние на болниците чрез въвеждане на единни правила за управление на финансовите и човешките ресурси, възлагането на обществени поръчки, текущо наблюдение и отчитане на дейността.

МЗ работи по единни правила за заплатите в държавните болници

МЗ работи по единни правила за заплатите в държавните болници

Здравното ведомство и БАПЗГ стискат ръце, че ще работят интензивно

Стандартът ще бъде неразделна част от договора за възлагане на управлението, с който на всеки ръководител на лечебно заведение с над 50% държавна собственост ще бъде вменено задължението да го спазва. Предвижда се и при нарушение на това правило да се прилагат санкции.

Единният стандарт ще влезе в сила от месец април тази година. През второто тримесечие на 2018 г. лечебните заведения за болнична помощ вече ще трябва да отчитат и реализират дейността си съгласно стандарта.

НЗОК и общинските болници обсъждат медицински стандарти и клинични пътеки

НЗОК и общинските болници обсъждат медицински стандарти и клинични пътеки

Не е обсъждана възможността за отпускане на целева субсидия от 30 милиона лева, поискана от болниците

Министерството на здравеопазването препоръча прилагането на настоящия стандарт и от общинските лечебни заведения.