Архитекти и инженери предупреждават за пропуски в обществената поръчка за изграждането на Национална педиатрична болница, предаде БНР.

Според двете камари процедурата е опорочена. Те са представили възраженията си по отношение на инвестиционното проектиране пред министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

Експертите смятат за неподходяща избраната процедура за едновременно възлагане на услугите по проектиране, строителство и авторски надзор, тъй като все още няма изяснена концепция.

Детската болница да е готова до 2 години очаква Ананиев

Детската болница да е готова до 2 години очаква Ананиев

През месец май - нова среща на министъра и педиатри

Провеждането на инженеринг без наличие на такъв одобрен идеен проект е изключително рисковано, тъй като няма гаранции, че избраният от възложителя на поръчката участник ще предложи най-добрата концепция за реализиране на обекта, посочва се в писмо на колегиите до здравния министър.

Според архитектите и инженерите има предпоставки поръчката да бъде разделена на две обособени позиции - една за проектиране и авторски надзор и друга - за изпълнение на строителството.

Ананиев иска проверка на документите за Национална детска болница

Ананиев иска проверка на документите за Национална детска болница

Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 100 млн. лв. с ДДС.

Те са категорични, че заради липсата на идеен проект няма как да се даде точна оценка на строителните дейности, което от своя страна ще попречи на избора на подходящ изпълнител.

Двете колегии подчертават и че техническото задание за проектиране е непълно, тъй като липсва изискване за изготвяне на основни проектни части, свързани с функционирането на сградата. По тази причина ще се наложи предвиждането на допълнителни средства за изграждането на жизненоважните за една болница системи, посочва се в позицията им.

Становището на двете камари ще бъде защитено и пред Комисията за защита на конкуренцията.