Инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните конфискуваха над 1100 килограма храни по време на Великденските проверки, съобщиха от БАБХ. Инспекторите са затворили и 2 обекта. Извънредните проверки ще продължат до Гергьовден, предупреждават от БАБХ.

Сред задържаните храни има близо 980 килограма от животински произход (агнешко месо, агнешки глави, субпродукти, млечни продукти), които са били без здравна и идентификационна маркировка. В това количество са и 21 килограма риба без етикет и близо 110 килограма храни от неживотински произход (сладкарски изделия, снакс и подправки).

Най-фрапиращите случаи са конфискуваните в село Чокоба, община Сливен 35 заклани агнета (468 килограма), близо 40 килограма агнешки глави и над 80 килограма субпродукти.

Откриха незаконна кланица в Сливенското село Чокоба

Откриха незаконна кланица в Сливенското село Чокоба

БАБХ и полицаи са направили акция

Откритото 160 килограма агнешко трупно месо в кланица в град Кочериново, област Кюстендил, е в това число. То е било над произведеното количество произведено месо по документи. ОДБХ Сливен конфискуваха и над 100 килограма трайни и нетрайни сладкарски изделия.

Инспекторите са затворили и 2 обекта. Единият е затворен за лоша хигиена, за наличие на храни с изтекъл срок на годност и неспазване на температурния режим на съхранение на храни. Там не са представени и записи по системите за управление на безопасността на храните. Обектът се намира на територията на Област Велико Търново.

Вторият затворен обект е предприятие за производство на козунак и се намира в област Търговище. Областната дирекция по безопасност на храните е спряла експлоатацията му поради лоша хигиена.

За Великден са направени общо 3179 извънредни проверки, които са извън плановия контрол. Най-честите нарушения са свързани със сградния фонд и технологично оборудване, неправилно етикетиране, търговия с храни без идентификационна маркировка за произход и изтекъл срок на годност.

Сред често срещаните проблеми са и занижени хигиенни изисквания при производство и търговия с храни, здравни книжки с изтекъл срок на валидност липса на регистрация съгласно действащото законодателство, предлагане на плодове и зеленчуци без необходимите обозначения, както и пропуски при системите за управление безопасността на храните. Съставени са 57 акта и са направени 161 предписания.