Българският проект MaXIMA, насочен към борбата с рака на гърдата, бе представен пред обществеността. Финансиран е по програма" Хоризонт 2020", подпомагаща научни изследвания и иновации в ЕС.

Проектът е свързан с моделирането на триизмерни модели на рак на гърдата и се вписва в тревожната статистика - на всеки 12 секунди в света една жена разбира, че има рак на гърдата. За 2012 година в Европа водещата причина за смъртност при жените е именно този рак.

Българският национален раков регистър за 2014 г. също показва, че в България най-често диагностицираният рак е този на гърдата при жените.

През 2015 г. са отчетени 1300 смъртни случая и около 4000 жени са диагностицирани с рак на гърдата, а тревожната статистика, според доц. д-р инж. Кристина Близнакова, се запазва.

Революционен случай – жена с напреднал стадий на рак на гърдата излекувана с имунотерапия

Революционен случай – жена с напреднал стадий на рак на гърдата излекувана с имунотерапия

За първи път пациент с последен стадий на рак на гърдата е успешно излекуван с форма на имунотерапия

Проекти като MaXIMA, финансирани от ЕС, са насочени към държавите, които имат по-слабо развита научна дейност, а българският екип се нарежда сред още 552 такива. Партньори на проекта са университети в Льовен и Наполи.

Той стартира през 2015 г, а основната му цел е да подпомогне развитието на научната дейност в областта на подобряване на технологиите за ранно диагностициране на туморните образувания.

Традиционният начин за откриване на тумора е двуизмерна мамография - с две изображения на гърдата. "Жлезистата тъкан и туморната тъкан поглъщат сходно рентгеновите лъчи и става трудно за диагностициране, ако има рак на гърдата при двуизмерната мамография", уточни ръководителят.

Голяма промяна в лечението на рак на гърдата

Голяма промяна в лечението на рак на гърдата

Химиотерапията като че ли отива в историята

При такъв тип мамография някои тумори не се виждат. Това налага развитието на нова техника за сканиране на гърдата - фазово-контрастна мамография. Близнакова обясни, че с нея може да се класифицира всяка една тъкан, което улеснява ранното диагностициране на ракови образувания.

В рамките на проекта са създадени т. нар. Антропоморфни фантоми. Това са модели, които приличат на женската гърда и са със същите анатомични особености, позволяват неограничен брой тестове и могат да се правят необходимите оптимизации. "Може би ще излезем от научните лаборатории и тази нова техника за сканиране на гърдата ще има клинично приложение", заяви Близнакова.

Тя обясни, че за изследванията е бил необходим реалистичният тумор. От жените, които се подлагат на хирургична операция за отстраняване на гърдата се взима отстранената гърда и се изследва чрез хистология. Другата възможност за изследване е чрез сканиране на компютърна томография и изображението да бъде запазено в база данни. После може да бъде внедрено в компютърния модел на гърдата и да се симулират фазово - контрастни модели, обясни Близнакова.

3 500 жени у нас заболяват годишно от рак на гърдата

3 500 жени у нас заболяват годишно от рак на гърдата

Заболяването е лечимо, стига да бъде открито навреме

Две години отнема направата на реалистични туморни модели на гърда. В началото се разработва алгоритъм, който да бъде прилаган върху пациентите. Близнакова посочи, че в проекта е разработен и друг метод, при който туморът се моделира математически с различни алгоритми от обработени изображения. Чрез моделирането се получават над 180 вида тумора.

"Всички те бяха организирани в база данни. Тя ще бъде отворена през януари за всички изследователи в света", допълни тя.

В момента тече класифицирането на всеки един от тези тумори - колко често се среща и как се разпознава по-добре.

Проектът MaXIMA е с международно значение в научната и образователната област и е насочен към млади кадри. Целта е да се привлекат и кадри от чужбина, допълни Близнакова. Екипът е започнал съвместна работа с български фирми и софтуерни компании за разработване на иновативни продукти.

"Трябва да има финансиране, за да пазим тези млади кадри, защото те не отстъпват по нищо на кадрите от другите държави", заключи Близнакова.