129 милиона лева освободи Националната здравноосигурително каса от резерва си, съобщават от "24 часа".

Средствата ще бъдат предоставени за здравноосигурителни плащания. Това става ясно от решенията, взети от Надзорния съвет на НЗОК.

За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 15 млн. лв., за специализирана извънболнична помощ - 22 млн. лв., за болнична помощ - 40 млн. лв. За медико-диагностично дейност ще бъдат освободени 15 млн. лв., а за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение - 37 млн. лв.

50 млн. лв. остатък в болничната помощ - три часа спор между БЛС и НЗОК без решение

50 млн. лв. остатък в болничната помощ - три часа спор между БЛС и НЗОК без решение

Ще се уточнява специална методика за разпределение на средствата