С 221 гласа "за" делегатите на 70-тия извънреден събор на Българския лекарски съюз (БЛС) упълномощиха Управителния съвет на съюза да преподпише анекс към Националния рамков договор (НРД) за 2018 г.

Гласувана е била и декларация за устойчива и реална политика в здравеопазването. По време на преговорите БЛС ще настоява по най-бързия начин да се договори увеличение на недофинансираните клинични пътеки за лечение на деца, бременни и в областта на пулмологията.

НЗОК и БЛС подписват рамковия договор за медицински дейности

НЗОК и БЛС подписват рамковия договор за медицински дейности

5% увеличение на бюджетите на болниците през 2019 г.

В декларацията се казва: "Ние, българските лекари, с тревога следим поредицата от протести в страната. БЛС се солидализира с изказаните от нашите колеги - педиатри от Специализираната болница по детски болести "Проф. д-р Иван Митев" проблеми. Те могат и трябва да бъдат решени чрез повишаване на цените на клиничните пътеки в болничната помощ и чрез повишаване на цените на медицинските дейности и капитацията в извънболничната. По-най бързия начин трябва да се договори увеличение на недофинансираните клинични пътеки за лечение на деца, бременни и в областта на пулмологията. Необходими са мерки, които да създадат устойчива и реална политика."

Поради тази причина БЛС настоява в спешен порядък да бъдат предприети следните действия:

  1. Да отпаднат лимитите за броя легла по клиники в Педиатрията. Ограничението да е общо за броя легла за педиатричните болници и отделения.
  2. БЛС настоява за увеличаване на цените на педиатричните клинични пътеки от 1-во до 3- то ниво още в рамките на сега действащия Анекс към НРД 2018, като за тази цел се използва резерва на НЗОК.
  3. Въвеждане на потребителска такса за преглед на дете, която да бъде поета от държавата.
  4. Да се отпуснат допълнителни средства в размер на 6 % от резерва на НЗОК, които да се използват за доболнична помощ още в рамките на сега действащия Анекс към НРД 2018.
  5. Изплащане на т. нар. "надлимитна дейност" на болниците на стойност 153 млн. лв. с икономии реализирани от бюджета за болничната помощ за 2019 г.
  6. Достойно заплащане за всички работещи в здравния сектор, което да се реализира чрез реално остойностяване на труда на медицинските специалисти.