Четири нови лечебни заведения са получили разрешение за работа през 2015 година.

Това са МБАЛ „Света Параскева“ Плевен, СБПЛР Минерални бани - Полски Тръмбеш, СБР ''Айлин'', с. Минерални бани  и СБАЛ по дентална и лицево-челюстна хирургия – „Медикрон“.

Разрешенията са издадени от Министерство на здравеопазването. От там уточняват, че още с подаването на заявлението собственикът на СБР ''Айлин'', с. Минерални бани е подал декларация, че няма да сключва договор с НЗОК.

Общо през 2015 г. Министерството на здравеопазването е издало 76 разрешения за осъществяване на лечебна дейност на общо 66 лечебни заведения.

В това число влизат регулациите за разкриване на нови болници; за преустановяване на дейности; за повишаване и/или понижаване нива на компетентност; за преобразуване на дружеството; за промяна на управлението, седалището на дружеството и адреса на управление на дружеството. В разрешенията влизат и тези за клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура; за учебна и научна дейност и т.н.

 

Двадесет и седем болници на територията на цялата страна са получили разрешение за разкриване на нови структури (клиники и отделения), като в тази бройка не са включени четирите нови лечебни заведения.

При 14 от 27-те болници има и разрешение за прекратяване на дейност или понижаване ниво на компетентност.

В София има едно ново лечебно заведение - СБАЛ по дентална и лицево-челюстна хирургия – „Медикрон“.
В други девет болници има разкрити нови структури, отделения, клиники, за които е издадено разрешение за дейност.

От министерството уточняват, че с оглед промените в нормативната уредба, и в частност предстоящото утвърждаване на Националната здравна карта, е уведомило всички болници, които са получили разрешения за осъществяване на лечебна дейност, че разрешенията не може да бъдат считани за безусловна гаранция за бъдещо финансиране от НЗОК.