Депутатите подхванаха първото четене на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2018.

"В приходната част на бюджета за 2018 г. се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 3 860.0 млн. лв., или с 407.2 млн. лв. повече от 2017 г. Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат в размер на 3 818.5 млн. лв. или с 404.7 млн. лв. повече от 2017 г.", обясни шефката на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова.

От общата сума на здравноосигурителните приходи в размер на 3 818.5 млн. лв. за здравноосигурителни вноски сe очаква да постъпят 2 556.3 млн. лв., или 276.6 млн. лв. повече от 2017 г., и от трансфери за здравно осигуряване от централния бюджет 1 262.2 млн. лв., или с 128.1 млн. лв. повече от трансфера за 2017 г.

Бюджетът на НЗОК се разпределял без разчети и политики

Бюджетът на НЗОК се разпределял без разчети и политики

Сдружението на частните болници поиска Касата да се разплати

"От неданъчни приходи: глоби, санкции и наказателни лихви за 2018 г. е предвидено да постъпят 17.5 млн. лв., или с 2.5 млн. лв. повече от 2017 г.", посочи Стоянова.

"Общо разходите и трансферите за 2018 г. са разчетени в размер 3 860.0, млн. лв. Тази сума е с 407.2 млн. лв. повече от сумата за 2017 г. В рамките на предложената сума за общо разходи и трансфери само за разходи са предвидени 3 855.4 млн. лв. и за предоставяне на трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса са 4.6 млн. лв.", каза шефката на бюджетната комисия.

"От общата сума на разходите 3 855.4 млн. лв. за текущи разходи се предлагат 3 735.8 млн. лв., като тази сума е по-голяма с 634.4 млн. лв. от същите разходи за 2017 г.; за придобиване на нефинансови активи за 2018 г. са планирани 5.0 млн. лв., или по-малко с един милион лева от 2017 г.", подчерта Менда Стоянова.

С мораториум НЗОК спира животоспасяващи терапии през 2018 г.

С мораториум НЗОК спира животоспасяващи терапии през 2018 г.

Сигнализира Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България

От сумата за текущите разходи 3 735.8 млн. лв. с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2018 г. са разчетени на сума 3 662.1 млн. лв., или повече с 630.1 млн. лв. от закона за 2017 г., допълни тя.
За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 207.2 млн. лв. или с 7.2 млн. лв. повече от 2017 , за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл.за комплексно диспансерно(амбулаторно) наблюдение) 222.3 млн. лв., или с 10.0 млн. лв. повече от 2017 г, за дентална помощ 157.0 млн. лв., или с 10.0 млн. лв. повече от 2017 г. Парите за медико-диагностична дейност 80.0 млн. лв., или с 2.5 млн. лв. повече от 2017, а за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги 1 000.0 млн. лв., или със 201.4 млн. лв. повече от 2017 г.
Касата ще разполага следващата година за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната със 718.0 млн. лв. или с 145.0 млн. лв. повече от 2017 г., а за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, с 282.0 млн. лв. и с 56.4 млн. лв. повече от 2017 г. За медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, има 98.0 млн. лв. или повече 18.0 млн. лв. в сравнение с 2017 г., за болнична медицинска помощ сумата е 1 824.6 млн. лв., или с 367.1 млн. лв. повече от 2017 г., а за други здравноосигурителни плащания със законопроекта се предлага сума в размер на 73.0 млн. лв., или с 13.0 млн. лв.повече от 2017 г., в т.ч. цялата сума е за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност.

В бюджета на НЗОК за 2018 г. са предложени разходи за персонал в размер на 37.6 млн. лв. Тази сума е по-голяма от сумата на разхода за персонал за 2017 г. с 3.4 млн. лв.

410 хил. лева повече за НЗОК, според проектобюджета за 2018 г.

410 хил. лева повече за НЗОК, според проектобюджета за 2018 г.

Плащанията са за медицински дейности, дентална помощ и лекарствени продукти

За издръжката на административните дейности по здравното осигуряване за 2018 г. се предлага да се изразходва сумата 12.1 млн. лв., или с 1.0 млн. лв. повече от 2017 г. За 2018 г. плащанията за сметка на средствата от трансфера на Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3 са в размер 24.0 млн. лв., или толкова, колкото са и за 2017 г. Тази сума е предназначена да се разходва за:

1. лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал.2, т. 3 от Закона за здравето 2.2 млн. лв.;

2. дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение - 1.7 млн. лв.;

3. дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето се предвижда разход от 4.0 млн. лв. Спрямо 2017 г. тази сума е намалена с 0.6 млн. лв.;

4. суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване се предвижда разход от 16.0 млн. лв. Спрямо 2017 г. тази сума е увеличена с 0.6 млн. лв.

Над 25% от българските лекари са в пенсионна възраст

Над 25% от българските лекари са в пенсионна възраст

Голяма част от лекарите не се пенсионират, защото няма кой да ги замени

В законопроекта за 2018 г. за придобиване на нефинансови активи се предлагат разходи в размер на 5.0 млн. лв. или с един милион лева по-малко от 2017 г.

За резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, са предвидени 114.6 млн. лв. или с 226.8 млн. лв. по-малко от 2017 г.

Със законопроекта се предлага трансферите за Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. да бъдат в размер на 4.6 млн. лв., или повече с 0.5 млн. лв. от 2017 г.

Бюджетът на НЗОК за 2018 г. е подготвен при сега действащата задължителна здравноосигурителна вноска от 8 на сто, като не се предвижда нейната промяна.

Иван Ибришимов от БСП атакува бюджета на касата. Той не отговарял на потребностите на здравната система, освен това с макрорамката за догодина се слагал мораториум върху нови дейности. "Имаме 230 милиона лева задължения към чужди здравни каси", посочи Ибришимов.

Припомняме, здравно осигурените лица могат да се лекуват в чужбина, като лечението се поема от нашия здравен фонд. 70 милиона лева са дълговете на НЗОК за надлимитна дейност на лечебните заведения.

Нигяр Джафер от ДПС смята, че бюджетът трябвало да реши проблемите в една дисбалансирана система като здравеопазването. Тези дисбаланси били навсякъде в сектора, по мнението ѝ. На нея ѝ направи впечатление, че за пръв път при разглеждане на здравния бюджет в залата на парламента липсва здравен министър.
Джафер определи бюджета като бюджет на финансовата деструкция и безизходица. "Ще продължаваме да виждаме фалирали болници", изтъкна тя. Грешката е в системата, отчете Джафер и поиска демонополизация на Здравната каса.