Министерството на здравеопазването (МЗ) е получило 12 млн. евро безвъзвратна помощ от ЕС за въвеждането на електронното здравеопазване в България. Помощта е по Оперативната програма "Добро направление" и ще се използва за финансирането на проекта на МЗ за доизграждане на Националната здравна информационна система (НЗИС) - етап 1 и етап 2.

Проектът е в изпълнение на Националната здравна стратегия 2014-2020 на Министерството на здравеопазването и на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 - 2020 г.

Той предвижда разработването и въвеждането на регистри и номенклатури в областта на здравеопазването, както и развитието и националното внедряване на единен идентификатор. Проектът има за цел и да изгради платформа за НЗИС, както и да въведе електронен здравен запис, електронно направление, електронна рецепта и други.

Очаква се изграждането на националната здравна информационна система да подобри значително качеството и ефективността на здравеопазването у нас, посочват от министерството. 

Чрез проекта ще се оптимизира и контролната дейност на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция "Медицински одит". 

Общата продължителност за изпълнение на дейностите и постигане на очакваните резултати е 22 месеца.