Българският лекарски съюз изрази своето недоволство от наложената в последните два месеца практика за забрана за извършване на плащания от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) към лечебните заведения, сключили договор със здравната каса и имащи неразплатени задължения към държавния бюджет.

Практиката е наложена с цел да се повиши събираемостта на НАП и Агенция Митници, но според БЛС налагането на забрана за плащане от страна на НЗОК към лечебните заведения е недопустимо.

Водещите причини, които се посочват в становището са невъзможността болниците да извършват основната си дейност, тъй като се финансират основно от НЗОК.

В открито официално становище до Министър-председателя, Министерски съвет, Министерство на здравеопазването и всички други институции, имащи отношение към решението на МС, лекарският съюз посочи и други причини за недоволството си. БЛС припомни, че средствата в бюджета на НЗОК са целеви, внасяни от българските граждани за здравно осигуряване и възнагражденията за работни заплати, осигуровки, консумативи, медикаменти и всички други спомагателни дейности на болниците са пряко свързани с плащанията по договора с НЗОК.

Главното притеснение на БЛС е, че неплащането на дължимите за изработени медицински дейности суми от НЗОК към лечебните заведения може да доведе до временно или постоянно прекратяване на дейността на тези лечебни заведения. Тази практика може и да постави под заплаха конституционното право на българските граждани на достъп до медицинска помощ.

Поради тези причини БЛС предлага решението на Министерски съвет в този му вид да не се прилага за НЗОК. От съюза призовават да се даде разумен срок на болниците, които имат задължения към бюджета, в който да се покрият натрупаните задължения. Лекарите искам и да се изготви погасителен план, осигуряващ както погасяването на задълженията, така и функционирането на болниците.