БЛС и НЗОК подписаха Анекса към Националния рамков договор 2020-2022.

Документът регламентира следните промени в болнична медицинска помощ:

Отпада забраната за лечебните заведения за болнична помощ да сключват договори със Здравната каса за дейности по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури, по които не са работили до момента.

Запазва се увеличението с 10% на цените на клиничните пътеки, прието през август тази година.

Също се запазват повишените цени на инфекциозните пътеки, както и цената на КП 104 (една от клиничните пътеки, по която се лекува коронавирус) - 1200 лв.

НЗОК ще заплаща роботизирано оперативно лечение на онкологични заболявания и в урологията, общата, детската и гръдната хирургия. Освен това беше прието увеличението средно с 10% на цените на всички дейности в първичната извънболнична помощ от август тази година да се запази и през 2021 г.

1200 лв. става клиничната пътека за лечение на COVID-19
Обновена

1200 лв. става клиничната пътека за лечение на COVID-19

За това се разбраха БЛС и НЗОК

Регламентира се поетапното въвеждане на електронното здравеопазване, като за целта отпада таймингът при прегледите в ПИМП.

В СИМП се запазва увеличението от близо 10% на цените на първичните и вторичните прегледи. Всеки пациент ще има право на поне един контролен преглед, заплащан от Здравната каса, след първия такъв при специалист.

Запазва се възможността лечебните заведения от болнична и извънболнична помощ да получават 85% от обичайната си месечна заработка за цялата продължителност на епидемичната обстановка в страната, като разпредлението на средствата ще става по настоящата методика.

Анексът към НРД 2020-2022 влиза в сила от 1 януари 2021 г.