Кметът на Бургас Димитър Николов поиска от общинския съвет да бъдат гласувани допълнителни средства от местния бюджет за обезпечаване на противоепидемичните мерки до края на годината, съобщават от общинската администрация. 

Парите ще бъдат похарчени за закупуване нова специализирана медицинска апаратура, защитни облекла и предпазни средства, които да покрият нарастващите нужди на лечебните заведения в Бургас, са мотивите на внесена от него докладна записка до ОбС.

В нея той е приложил и отчет за предприетите дейности от началото на пандемията през март досега, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и изразходваните средства от общинския бюджет и дарителската сметка.

Николов внесъл докладната като неотложна заради постоянно нарастващия брой заболели пациенти, което увеличава необходимостта от осигуряване на допълнителен капацитет в лечебните заведения за болни от COVID-19 от защитно облекло, лични предпазни средства и нова медицинска.

В докладната записка на кмета се посочва още, че от началото на епидемията противоепидемичните дейности са насочени в изпълнение на няколко основни вида дейности - извършване на дезинфекция /на автобуси и спирки, на детски и спортни площадки, улици, мобилни мивки, диспенсъри и др./, осигуряване на защитно облекло и лични предпазни средства на лекарите на първа линия, осигуряване на тестове за изследване, на апаратура за обезпечаване лечението на пациенти с Ковид и създаване на Общински социален фонд COVID-19 за финансово подпомагане разходите за храна и медикаменти на нуждаещи се граждани.