Университетска болница "Майчин дом" се надява, че Столичната лекарска колегия няма да се превърне в синдикат на болничните директори.

Позицията на лечебното заведение е във връзка с декларация от 14 септември на председателя на Управителния съвет на СЛК д-р Ваньо Видков, който заявява, че не следва да се руши с лека ръка имиджът на доказани професионалисти като директора на "Майчин дом" Иван Костов.

По този повод от лечебното заведение припомнят, че още на 15 май тази година към Столичната колегия на БЛС бее бил изпратен официален сигнал относно случващото се в "Майчин дом". Били са изложени обезпокоителни данни, свързани с начина, по който болницата се управлява, както и е съобщено за нарушения и системни проблеми относно функционирането на "Майчин дом".

Университетските болници: Обвиненията към "Майчин дом" са вредни

Университетските болници: Обвиненията към "Майчин дом" са вредни

Настояват да се спре с публичното уронване на престижа на болниците и техните ръководства

Предоставена е информация за констатираните нарушения в Одитен доклад за периода 01.01.2020 г. - 31.05.2022 г. на Звено "Вътрешен одит" на МЗ, високото текучество на квалифицирани кадри, нарушения при отчисления при услугата "Избор на екип", дейността на "Майчин дом - медицински център", назначаваните лица и за гражданските договори, които се сключват с част от тях, неуточнената Методика за изплащане на интензивни процедури 3 и 4, системен тормоз върху началника и служителите на КАИЛ, проблемите, свързани със специализантите, включително и за обстоятелството, че в конкурсна комисия за място за специализант по "Анестезиология и интензивно лечение" участие е взело лице без медицинско образование, което е оценявало медицинските познания на кандидатите.

От "Майчин дом" изтъкват, че в продължение на пет месеца д-р Видков не е отговорил на подадения сигнал.

Столичната лекарска колегия не е взела отношение и при оповестяването на тревожни данни за управлението на "Майчин дом" под ръководството на Иван Костов, като затварянето на шест клиники; съществуващата Трета гинекологична клиника не отговаря на медицинския стандарт по "Акушерство и гинекология", няма достатъчен персонал и обем работа, независимо че и към момента притежава разрешение за III ниво на компетентност; получаваните от изпълнителния директор отчисления в размер на 20% от всички немедицински услуги, предоставяни от болницата, включително паркинг, вип стаи, удостоверения за бащинство и точен част на раждане, училище за родители и много други; наличие на 111 незаети щатни места, представляващи почти 1/5 от всички щатни места в болницата; наличието на трудов договор на изпълнителния директор Иван Костов с болница "Шейново", докато изпълнява длъжността изпълнителен директор; сключването на безсрочен граждански договор с дъщерното дружество на болницата - "Майчин дом - медицински център" и тежка диспропорция между участието на Иван Костов в предоставените медицински услуги и получените възнаграждения; самоволно разпределяне от изпълнителния директор на ДМС за ръководния състав на болницата; получаването на заем от директора в размер на 570 000 лева от лице, което съдружник и управител на дружество, което впоследствие е обявено за изпълнител на обществена поръчка с възложител "Майчин дом"; констатирани от НЗОК нарушения, свързани неоснователно получени средства по клиничната пътека за асистирана с робот хирургия; наличие на свързани лица при извършване на конкурентна дейност от изпълнителния директор в частната клиника "Фемиклиник"; нарушения при използването на роботизираната хирургична система "Да Винчи"; неясноти относно академичното минало и настоящия статус на изпълнителния директор; назначаване на деца и роднини на близки до изпълнителния директор, включително на началници на клиники в управляваната от него болница.

Лекари зоват "Майчин дом" да не се превръща от светиня в пустиня

Лекари зоват "Майчин дом" да не се превръща от светиня в пустиня

Медиците негодуват, че печалбата на директора е в пъти повече от тази на болницата

В становището се посочва, че Столичната лекарска колегия не е обърнала внимание и на изнесените данни за реалното финансово състояние на болница, включително на обстоятелството, че печалбата на най-голямата АГ болница в страната е в размер на малко над 100 000 лева, което е в пъти по-малко от възнагражденията на изпълнителния й директор, както и че към момента болницата има над 6 000 000 лева задължения, от които над 700 000 лева просрочени задължения.

"Не се обезпокоихте и когато лице, което няма нито един ден опит в областта на анестезията и реанимацията в акушерството и гинекологията, бе назначено за Началник на КАИЛ и му бе поверена отговорността за три реанимации и всички операционни зали. Нищо от гореизложеното не Ви разтревожи, но видно от разпространената декларация, разтревожиха Ви вредите върху имиджа на доказания професионалист Иван Костов", отчитат от "Майчин дом".

Те питат на какви доказателства председателят на УС на СЛК основава позицията си в защита на ръководството на "Майчин дом".

"Българският лекарски съюз не е синдикат на болничните шефове. Целите на организацията не са да защитава безпрекословно изпълнителни директори и ръководни кадри в системата на здравеопазването, нито да гради имиджа им, включително чрез разпращането на декларации до медиите, а да защитава професионалните права, интереси и достойнство на своите членове", изтъкват от лечебното заведение.

Медици от "Майчин дом" излязоха на протест пред Народното събрание

Медици от "Майчин дом" излязоха на протест пред Народното събрание

Те настояват директора на лечебното заведение проф. Иван Костов да бъде отстранен