Работещите в АГ-клиниката към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ са поставили ултиматум на директора на проф. Йовчо Йовчев.

Ултиматумът е да се изплатят пълните им трудови възнаграждения за юли месец.

В противен случай ще бъде заведен колективен иск за трудово възнаграждение срещу ръководството на болницата, съобщава БНР. 

Медицинските лица са получили само предвидения от Кодекса на труда минимален размер на трудовите възнаграждения за месец юли.

По думите на синдикалния лидер в старозагорската многопрофилна болница Атанас Бадов има и други отделения в болницата, където заплатите не са изплатени в цял размер.

Новоназначеният началник на АГ- комплекса доц. Николай Лазаров е информирал, че пълният размер на заплатите ще бъде изплатен до ноември месец.