Лекари подадоха жалба срещу д-р. Иван Маджаров, председател на БЛС и д-р. Александър Симидчиев относно грубо погазване на професионалната етика на лекарите в България.

Позицията* е разпратена до медиите и адресирана до Централната етична комисия на БЛС и до Столичната комисия по професионална етика към БЛС от Център по интегративна медицина и подписана от д-р Христо Дамянов, д.м., д-р Владимир Павлов, д-р Александър Тодоров, д-р Стоян Алексов, проф. Лъчезар Аврамов.

Жалбоподателите са скандализирани и омерзени от поведението на своите колеги колеги - лекарите д-р Иван Маджаров и д-р Александър Симидчиев. Според тях Същите, като се възползват от предимствата на властовите публични позиции, които заемат, грубо нарушават правилата на лекарската и професионална етика и накърняват доброто име, публичния образ и авторитета на лекарското съсловие.

В последно време, средствата за масова информация са завладяни от изявите на д-р Александър Симидчиев, който не само, че изнася пред широката българска общественост абсолютно неверни, доста смехотворни и неподкрепени с факти и доказателства данни, представяйки ги за истина, но и си позволява да обижда и клевети инакомислещи колеги - лекари и особено доц. Атанас Мангъров във връзка с професионалната позиция на последния по диагностиката и лечението от COVID-19, както и ефективността на предприетите от управляващите ограничителни мерки.

Зелените сертификати у нас не работят, смята д-р Симидчиев

Зелените сертификати у нас не работят, смята д-р Симидчиев

Те са баланс между локдаун и свободия, но хората са против тях, допълни той

Публичната позиция на народния представител д-р Симидчиев очевидно му предоставя по всяко време широка медийна трибуна, от което положение лекарят Симидчиев се възползва без оглед на факта, че темите, които коментира в националния ефир и останалото публично пространство извън пленарната зала на НС, не са от притежаваната от него медицинска специалност, което го поставя в категорията на изпълнители на политически поръчки или некомпетентни лица по дискутираните теми. Това обаче очевидно не притеснява д-р Симидчиев, който с апломб и патос се е вживял в ролята на Ковид-ваксинационен инфлуенсър и критик на гражданите, които имат обратното мнение, включително и на колегите си - лекари с такова професионално мнение. С това свое все по-натрапчиво и предимно необосновано от притежаваната от него професия и опит поведение, д-р Симидчиев е нарушил и продължава да нарушава грубо професионалната етика, както спрямо обществото и гражданите, така и спрямо колегите си. Това е недопустимо, както от колегиална, така и от правна гледна точка, поради което считаме, че на д-р Симидчиев следва да бъде потърсена както дисциплинарна, така и наказателна отговорност,

Тъй като според притежаваната от д-р Симидчиев медицинска специалност - същият е пулмолог, в изявите му е очевиден и в логична причинно-следствена връзка, дефицитът и дори пълната липса на научно доказани факти от практически и обективни изследвания върху пациенти, преболедували инфекцията Ковид-19 или върху инжектирани с обявените за ваксини екпериментални препарати на Модерна, Пфайзер и Астра-Зенека граждани - живи и починали. Този дефицит не просто прави изявленията на д-р Симидчиев голословни, но го идентифицират като обикновен пропагандатор в полза на производителите и търговците на клинично изпитваните инфузионни препрати на гореизброените фармацевтични фирми. А това е също толкова недопустимо за всеки един практикуващ лекар. И за да онагледим драстичното разминаване между научните факти и доказателства, изложени пред специализирани медицински форуми в градовете Ройтлинген, Германия на 20.09.2021 г.; Болцано, Италия през м.ноември 2021 г. и в Берлин, Германия на 4.12.2021 г. от учените: проф. д-р Паоло Белавите (Италия); проф. д-р Арне Буркхардт (Германия), Ви представяме и следните линкове към въпросните форуми и изявленията на посочените учени.

Маджаров очаква след Омикрон вирусът да затихва

Маджаров очаква след Омикрон вирусът да затихва

Между 80 и 100 човека посещават личните лекари на ден

Що се касае до оплакванията ни срещу действията на д-р Иван Маджаров - специалист по УНГ, то същият по недопустим начин заяви подкрепа от името на лекарското съсловие към предприетите от настоящото държавно управление и в частност - към министъра на здравеопзването, при положение, че по този въпрос и за такова изявление д-р Маджаров не е бил и не е надлежно оторизиран на лекарското съсловие. Ако д-р Маджаров е искал да изрази личното си отношение по въпроса, не следваше да го прави от името на цялото лекарско съсловие. По този начин д-р Маджаров по недопустим от етична и колегиална гледна точка, както и по незаконосъобразен начин извърши посегателство, намесвайки нашите имена и авторитети в нещо, с което не само не сме съгласни, но сме професионално убедени, че въпросните мерки са най-малкото неефективни и това вече ясно се вижда не само от професионалисти в медицината, но и от неспециалисти в същата област. В тази връзка, обръщаме вниманието Ви върху следното:

 • Според чл.2 от КПЕЛБ: "Лекарската професия се основава на следните ценности:
 1. професионална компетентност и отговорност;
 2. честност, човечност, милосърдие;
 3. добросъвестност;
 4. тактичност в отношенията с пациентите, колегите и обществото;
 5. неприязън към самонадеяността и самохвалството;
 6. вежливост към пациента и неговите близки;
 7. психологичен подход към болния;
 8. толерантност към религиозните убеждения, етническите традиции, политическите убеждения и политическата принадлежност на личността;
 9. еднакво отношение към болните с различно обществено, социално и материално положение."
 • В член 41, ал.2 от КПЕЛБ се съдържа изрична императивна забрана да се оклеветява колега, да се злослови и да се разпространяват неверни и недоказани обвинения срещу него, а чл.42 изрично и категорично квалифицира, като недопустима простъпка лекар да злепоставя колегата си чрез преценка и критика на неговата лечебна дейност или чрез изказвания срещу неговата личност.

От друга страна, самоволните и некоординирани с колегиалната общност на лекарското съсловие, на д-р Иван Маджаров, ни възмущава, срами и скандализира и то не за пръв път. Изявите и на двамата наши колеги са обекти на висок медиен интерес, мултиплициране и политически спекулации и значително допринасят за уронване на престижа на лекарската професия. Отделно, изненсените от тях твърдения и внушения, не кореспондират с данните от световната научна общност, които напоследък стават все по видими, въпреки системните опити на силно заинтересовани среди, такива данни да бъдат прикривани, а гласовете на лекарите-практици, които са извършвали изследванията и са обективирали резултатите от тях в научни доклади, да бъдат заглушавани и държани далеч от обществените сетива. Ако лекарите Маджаров и Симидчиев желаят да бъдат част от кликата, която поставя прегради пред обективната истина и осмива уважавани учени с дългогодишна експертна практика, то нека да бъдат така добри да не замесват нас, нашите имена, както и имената на доказали се в практиката лекари, като доц.Мангъров, в дилърството с човешки съдби, здраве и животи, в което с действията си показват да са замесени. Настояваме, да бъдат предприети мерки, така щото да не се допуска подобна намеса в личния ни живот и професионалните мнения и убеждения, както и да не се допуска повече оклеветяването на един или друг колега, особено системно и публично. Всичко това рефлектира негативно не само върху отделните членове на БЛС, каквито сме и ние, но и на авторитета на съсловието като цяло. В израз на нашето несъгласие с посочените действия на лекарите Симидчиев и Маджаров, както и в израз на законното ни възмущение срещу грубите и необосновани посегателства върху личното ни професионално достойнство, мнение и убеждение, полагаме по-долу саморъчните си подписи.

Лекарите настояват сезираните от тях комисии към БЛС да изпълнят задълженията си по контрол на изпълнението на нормите на лекарската етика от страна на д-р Александър Симидчиев и д-р Иван Маджаров, и да предприемат предвидените действия съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, както и на Кодекс за професионалната етика на лекарите в Република България.

Жалбоподателите очакват отговор за предприетите действия в срок от 30 дни.

БЛС с призив срещу личности с псевдонаучни аргументи, насаждащи конспирации

БЛС с призив срещу личности с псевдонаучни аргументи, насаждащи конспирации

С недоумение следят говоренето против зелени сертификати на фона на 33 000 загинали

*News.bg обръща внимание, че позицията бе получена на редакционната поща без официално входиране и подпис.