Изпълнителна агенция "Медицински надзор" отговори на застрахователните дружества с аргумента, че се опитват да ги привлекат като страна в частноправен спор.

Позицията на "Медицински надзор" е във връзка с твърденията от вчера на застрахователни дружества, които обвиняват държавните органи, че не изпълняват задълженията си по надзор над таксите, които болниците изискват от своите пациенти. Става въпрос за такса престой на операционна маса или придружител или асистент за оформяне на документация. Застрахователите настояха държавните органи в лицето именно на Медицински надзор, Министерство на здравеопазването и др. да формират точен и ясен списък с услуги, както и пакет по дейности по Здравна каса, за да могат да предлагат и те коректно услугите си в пакета на допълнителните здравни застраховки.

От ИА "Медицински надзор" посочват, че от началото на 2019 година са получени общо 18 искания за проверки, като от тях 16 искания са от ОЗОФ "Доверие" и 2 сигнала от Метлайф Юръп Д.А.К. - България. Двата сигнала са съмнения за застрахователна измама, които са насочени към компетентните органи. От останалите 25 застрахователни дружества не са подавани искания за проверки или сигнали към ИАМН.

Ананиев се заема с такса "ползване на операционно легло"

Ананиев се заема с такса "ползване на операционно легло"

След сигнали за изнудване при здравните застраховки

Практически в описаните случаи някои застрахователни дружества искат от една държавна институция да извърши проверка, целта на която е да се установят данни и факти, касаещи изпълнението на един частноправен договор между застрахователното дружество и застрахованото лице, обяснява надзорът.

Без наличие на правно основание с исканията и застрахователите възлагат на държавна институция да подпомогне разрешаването на един частноправен спор, а по правило в тези случаи застрахователното дружество изразява недоволство, ако спорът не бъде решен в негова полза.

Застрахователите, които са със заведени сигнали също така преди всичко искат да получат информация, каквато обаче ИАМН не съхранява и няма как да отговори на такова искане. "Искането от някои застрахователни дружества ИАМН да извърши проверка от правна и фактическа страна е действие, което е напълно различно от искането ИАМН да предостави налична информация. Само последното би било законосъобразно искане", посочват от "Медицински надзор".

Болниците творят такси и услуги и шокират здравните застрахователи

Болниците творят такси и услуги и шокират здравните застрахователи

От Асоциацията на дружествата за здравно застраховане не могат да бъдат коректни към клиентите си

Покрай всичко това се погазват и основни правила за защита на личните данни, заявяват още от "Медицински надзор".

От агенцията посочват, че във въпросните искания освен се съдържат лични данни на граждани, които данни попадат под закрилата на регламента за защита. Имат и подозрението, че застрахованите лица не са давали съгласието си техните лични данни да се предоставят на ИАМН или друга държавна институци, а според законодателството застрахователите имат право да получат тази информация и да я обработват, но нямат право да я предоставят на трети лица.

Такъв подход едва ли би защитил тезата за борба срещу нерегламентирани плащания в някои лечебни заведения в страната, заявяват от Медицински надзор.

От ИАМН посочват и че ежедневно, последователно и целенасочено си вършат работата и като пример дават извършените през 2019 г. 44 проверки, касаещи нарушени икономически права на пациенти в 37 лечебни заведения. При тях са установени 460 нарушения, за които са съставени и връчени 20 акта за установяване на административни нарушения.

Предстои връчването на още 406 акта за установяване на административни нарушения. ИАМН е изготвила план за тематични проверки на лечебни заведения в цялата страна по въпроси, свързани с икономическите права на пациентите, както и програма за превенция на този тип административни нарушения.