От Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи искат увеличение на стартовата заплата в техния бранш. В противен случай предупреждават, че са готови за стачка, която може да парализира здравната система.

В открито писмо до президента Румен Радев, премиера Бойко Борисов, председателя на парламента Димитър Главчев, председателя на здравната комисия в НС д-р Даниела Дариткова здравния министър проф. Николай Петров медицинските сестри настояват да получават три минимални работни заплати като стартово възнаграждение. Те настояват за това по време на обсъждане на бюджета за 2018 година.

Основните искания на сестрите са изброени в пет точки. Те настояват за стартова заплата, равна на 3 минимални заплати за страната. Искат диференцирано заплащане на труда си, съобразно придобитата квалификация.

С шествие КНСБ напомнят за по-високи заплати

С шествие КНСБ напомнят за по-високи заплати

Пазят протеста от политическо оцветяване

Третото им искане е да се приемат стандарти с ясен регламент за необходимия брой медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и ренгенови лаборанти. Той да е съобразен с броя на пациентите в болниците, в кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли, градини и училища, в домовете за медико-социални грижи и във всички структури.

Медицинските специалисти искат осигуряване на условия за участие в задължителните форми на продължаващо обучение - гарантиран отпуск и финансиране. Те искат да се осигурят възможности за привличане на повече млади хора към тях.

От Асоциацията напомнят, че 15 000 специалисти по здравни грижи напуснаха България от началото на здравната реформа. За функционирането на здравната система са необходими още 35 хил. специалисти. Тези специалисти са медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и ренгенови лаборанти, пише в откритото писмо.

Повече от 80% от завършилите студенти в направление "Здравни грижи" няма да упражняват професията си. Причините са: "мизерно заплащане, неблагоприятни условия на труд, неуважение и прояви на насилие при изпълнение на служебния дълг, своеволия от страна на работодателите и липса на ясни критерии и стандарти за качествено изпълнение на здравните грижи, така необходими на българското общество.

"Повече така не може!", се казва в писмото на медицинските сестри. Отказваме да спасяваме здравната система, работейки на 2 и дори на 3 места, пишат те и призовават управляващите да не ги поставят пред дилемата да работят в България или да напуснат професията, която обичат.

Медицинските сестри заявяват, че не желаят да застрашават националната сигурност, заради невъзможност да упражняват своите професии и предупреждават, че напрежението ще се изрази в справедливи протести.

"Ние Ви уведомяваме за решението си да отстояваме правата си, за да останем в България. Ако и сега не се предвидят достатъчно финансови средства за дейностите по здравни грижи, последната ни реакция ще е национална стачка, която ще парализира системата на здравеопазване", се казва в писмото, изпратено до управляващите.