Общинската специализирана болница по очни болести във Варна преминава под управлението на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов".

Това решиха с пълно единодушие членовете на три ресорни комисии към Общинския съвет.

Според мнозинството съветници висшето училище има кадрови, научен, финансов и технологичен потенциал да развие лечебното заведение.

Общинските съветници от трите комисии гласуваха също промени за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества.

Така може да се предостави на съответното висше медицинско училище правата на едноличния собственик на капитала по управлението на общинските лечебни заведения, които са университетски болници.

Продажбата на обособени части от здравните заведения ще се извършва след решение на Общинския съвет. Разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи ще са възможни само след разрешение на кмета на община Варна.

Задължително ще се подписва и договор между кмета на община Варна и ректора на съответното висше училище относно предоставяне управлението на общинското лечебно заведение.

Комисията по здравеопазване във Варна реши още 21 двойки от Варна с репродуктивни проблеми да получат финансова помощ от общината.

10 от семействата ще бъдат подпомогнати с по 3 500 лв. за инвитро. Другите двойките ще получат по 2 000 лв. за медицински изследвания и манипулации.

Общата отпусната сума е в размер на 57 000 лв. Четири от молбите са били отхвърлени заради неизпълнение на изискванията за отпускане на финансова помощ.

Членовете на комисията одобриха също еднократни помощи за лечение на 112 варненци на обща стойност 45 850 лв. 2 500 лв. ще бъдат предоставени на млада жена за използвани консумативи и храна за ентерално хранене. По 2 000 лв. ще получат две деца. Едното е с диагноза Детска церебрална парализа и му предстои скъпоструваща операция в САЩ. Другото дете страда от рядко заболяване и се нуждае от специална лечебна храна.

Съветниците гласуваха също 1500 лв. за предстоящо експериментално лечение на варненец със стволови клетки. На 40 души беше отказана помощ, тъй като те са предоставили непълна документация или не отговарят на критериите за подпомагане.

Общинските съветници гласуваха и отпускане на пари за закупуване на рентгенова тръба, корпус и система за дигитализация на рентгеновите изследвания за ДКЦ "Св. Иван Рилски" в кв. "Аспарухово".