Със своя заповед министърът в оставка Петър Москов изпраща лекари в бежанския център в Харманли, които да извършат обстоен преглед и да оценят ситуацията.

Заповедта се мотивира с извършена оценка на епидемиологичната ситуация в регистрационно-приемателен център - Харманли и необходимостта от организиране на превантивни мерки.

Папатаци налазиха бежанците в Харманли

Папатаци налазиха бежанците в Харманли

От центъра уверяват, че няма краста и екзотични болести сред мигрантите

Регионална здравна инспекция - Хасково трябва да окаже съдействие на регистрационно-приемателен център - Харманли към Държавната агенция за бежанците.

Трябва да се организира и да се вземе участие в сформирането на екипи от медицински специалисти (паразитолози, дерматолози и педиатри), които да извършат скрининг на всички настанени в регистрационно-приемателен център - Харманли за установяване на случаи на краста и кожна лайшманиоза.

При съмнения за случаи на кожна лайшманиоза да се организира извършването на консултация с паразитолог и необходимите медико-диагностични изследвания за определяне на необходимото лечение, се посочва в заповедта.

Манолова иска да знае има ли краста в Харманли

Манолова иска да знае има ли краста в Харманли

Иска и да се подобрят условията в центъра

Също така трябва да се извърши крайна дезинфекция на територията на регистрационно-приемателен център - Харманли и да се извърши контрол за нейното изпълнение.

Регионална здравна инспекция - Хасково да взаимодейства с лекари и други медицински специалисти от "Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково" АД и "Многопрофилна болница за активно лечение - Харманли" ЕООД.