Министерството на здравеопазването разпространи информация за необходимите документи за децата, които ще посещават ясли, детски градини и училища.

По отношение на учениците на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар - по служебен път.

За да се предотврати струпване пред кабинетите на личните лекари, талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега - в 7-дневен срок.

Данни за провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар могат да се предоставят допълнително на училището.

Няма да се изискват задължителни медицински бележки от учениците

Няма да се изискват задължителни медицински бележки от учениците

В средата на септември пускат противогрипните ваксини на пазара

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

- здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

- отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

- здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

- отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

- изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

- медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

Учителят - с маска или шлем, ако преподава на повече от един клас

Учителят - с маска или шлем, ако преподава на повече от един клас

Мярката няма да важи за началните учители

От здравното министерство изтъкват, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

За деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

Припомняме, по-рано днес здравният министър обясни, че няма да се изискват задължителни медицински бележки от учениците.