Общият брой на регистрираните електронни прегледи от общопрактикуващите лекари и специалистите от извънболнична медицинска помощ през Националната здравно-информационна система (НЗИС) надхвърли 80 000 за един ден. Това е абсолютен рекорд от от въвеждането на опцията в началото на 2022 г., когато на ден се регистрираха средно по 15 000 е-прегледа. Освен това близо 40 000 електронни направления са регистрирани само в рамките на днешния ден. За сравнение, от пускането в експлоатация на "е-направление" на 8 декември 2020 г. до сега, средно на ден са се издавали по около 1000 електронни документа, съобщиха от "Информационно обслужване".

Днес в НЗИС са успешно въведени нови функционалности, които дават възможност за електронно издаване на направления за консултация, високоспециализирани дейности, медицинска експертиза и хоспитализация. Електронните направления заместват изцяло хартиените еквиваленти. Изградена е и номенклатура за електронно отчитане на резултати от медико-диагностични дейности от направленията за лабораторни изследвания. Подобрена е и версията на модулите за "е-рецепта" и "е - преглед".

"С реализацията на новите функционалности в НЗИС завършваме напълно дигитализацията в извънболничната помощ", каза изпълнителният директор на "Информационно обслужване" АД Ивайло Филипов. По думите му, това е изключително важна стъпка за въвеждането на електронното здравеопазване в България, което значително подобрява качеството на здравните услуги и позволява на институциите да вземат навременни стратегически управленски решения.

Въвеждат електронни лекарски прегледи

Въвеждат електронни лекарски прегледи

Нововъведението е част от новия модул "Е-Преглед" на Националната здравноинформационна система

Новите функционалности на системата позволяват на лекарите и лабораториите да изпращат резултатите от изследванията директно в НЗИС и са достъпни в електронното медицинско досие на пациента. Данните от електронното медицинско досие се достъпват единствено с Квалифициран електронен подпис (КЕП) и са на разположение на пациента по всяко време на денонощието. Така всеки здравноосигурен разполага с резултатите от прегледите си, назначените му медицински изследвания, предписаните му лекарства, издадените му електронни рецепти и др.

Част от софтуерните разработчици, които предлагат медицински софтуер, все още не са интегрирали продуктите си към НЗИС или не са актуализирани софтуерите при техните клиенти, което създава трудности при реализацията на електронни документи в системата. От друга страна, част от общопрактикуващите лекари и специалистите от извънболнична медицинска помощ не са преминали обучение от техните софтуерни доставчици за работа с електронни направления и се налага да се обучават в движение, което забавя тяхната работа. "Информационно обслужване" АД е предоставило цялата необходима информация за провеждане на навременни обучения и адаптиране на клиентските софтуери преди няколко месеца.

"Следващата голяма стъпка за електронното здравеопазване в България е пълната дигитализация в болничната помощ, която е предвидена за месеците август и септември", каза още Ивайло Филипов.