Всички общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и специалисти в извънболничната медицинска помощ вече могат да регистрират електронни прегледи и да издават амбулаторни листи в електронен формат. Нововъведението е част от новия модул "Е-Преглед" на Националната здравноинформационна система (НЗИС), който дава възможност за пълно електронно документиране и съхранение на всички извършени медицински прегледи, съобщават от "Информационно обслужване" АД.

Над 10 млн. е-рецепти издадени у нас за година

Над 10 млн. е-рецепти издадени у нас за година

Издадени са и над 220 000 електронни направления

Документите, създадени от "е-преглед", ще са основна част от личното медицинско досие на всеки пациент и чрез тях се свързват вече работещите модули "Е-Рецепта", "Е-Направление" и "Е-Имунизация". Така пациентите и оторизираните здравни лица ще имат пълна проследяемост и история на заболяванията, диагнозите, назначените терапии, изследванията, изписаните лекарства и др., без да се налага пациентите да разнасят със себе си папки с хартиени изследвания, епикризи и амбулаторни листи. Предвидена е техническа възможност и за добавяне в системата на документите, издадени извън НЗИС.

Служебно удължаване на протоколите за скъпите лекарства искат пациентите

Служебно удължаване на протоколите за скъпите лекарства искат пациентите

Това да важи и 2 месеца след отмяна на извънредната ситуация

"Е-Преглед" може да работи с всички видове медицински прегледи - при ОПЛ и при специалисти, включително и със съществуващите амбулаторни листи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Министерството на здравеопазването и "Информационно обслужване" канят всички лекари и техните софтуерни доставчици да се включат в пилотното ползване на новия модул.

Почти 34 000 електронни направления са издадени от 2300 лекари

Почти 34 000 електронни направления са издадени от 2300 лекари

Електронните рецепти са 1886, обясни Жени Начева