"Електронните направления достигат 34 хиляди, а лекарите, които са издали електронни направления за преглед в лаборатория или диагностика, са близо 2300. Рецептите са 1886. Близо 260 лекари са използвали и приложили тази възможност.". Това обяви пред БНР заместник-министър на здравеопазването Жени Начева.

Повод за думите й е проектът на Министерството на здравеопазването за дигитализация на направленията за медицински преглед, който е с продължителност 2 години. Решено е да се ползва новите функционалности да бъдат пускани в експлоатация в момента, в който бъдат завършени и минат сертификация на качеството.

Само 500 аптеки у нас издават електронни рецепти

Само 500 аптеки у нас издават електронни рецепти

Лекарите се притесняват да издават е-рецепти, защото не всички аптеки ги приемат

Пациентът отина на преглед при общопрактикуващия лекар, целта на електронната рецепта не е да елиминира прегледите при лекар, уточни Начева. Електронната рецепта се издава след преглед, макар да има изключения заради коронавируса.

Личните лекари трябва да имат въведена възможност за назначаване на лечение чрез техните информационни системи. Предписанието за лечение се въвежда електронно.

Пациентът се идентифицира в аптека или чрез специфичен номер, издаден от общопрактикуващия лекар, или чрез своето ЕГН или лична карта. Аптеката влиза в своята информационна система, проверява дали е издадена такава рецепта на ваше име и съответно изпълнява предписанието. Пациентът не носи хартиена бележка на рецептата, обясни Начева.

 Как ще функционират електронните направления?

Как ще функционират електронните направления?

Д-р Гергана Николова апелира на празниците да ограничим събиранията

Защитата е чрез квалифициран електронен подпис. Без електронен подпис няма как да се гарантира сигурността на данните и използването на информацията. Предвижда се пациентите при спазване на определен ред да делегират достъп до електронното досие на доверени лекари по определен ред и условия.

"В бъдеще може да се мисли за единен идентификатор към базите на всеки един от нас. Дотогава най-сигурният начин е електронна идентификация. За лицата, които нямат такава, сме предвидили и други възможности", обясни Начева.

Целта на електронизацията е отразяване на всички медицински дейности и манипулации в реално време, улесняване дейността на изпълнителите на медицинска помощ - съхранение на хартиената информация. Така става възможно всеки един от нас да проследи своя здравен статус, да разполага във времето с всички извършени дейности и процедури - за вземане на важни решения, свързани с нашето здраве, обясни Жени Начева.

Кабинетът одобри издаването на електронни направления и рецепти

Кабинетът одобри издаването на електронни направления и рецепти

Те ще са достъпни в специализирания медицински софтуер на изпълнителите на медицинска помощ