Намалява детската смъртност в област Велико Търново, отчитат от Регионалното статистическо бюро. Всеки две от три бебета в областта са извънбрачни. В региона се раждат повече момчета, отколкото момичета, съобщи БНР.

Относителният дял на извънбрачните бебета във Великотърновска област през миналата година е 65 на сто и леко намалява. Високата извънбрачна раждаемост може да се обясни със значителното нарастване на броя съжителствата без те да са оформени в юридически брак, посочват анализаторите на демографските процеси.

В града жените раждат по едно дете. В околните села в семействата има средно по две деца. За първи път великотърновки стават майки средно на 29 години. 2141 са живородените бебета през миналата година в региона. Момчетата са с 93 повече от момичетата.