Нарушени са правата на десетки хиляди граждани с трайни увреждания. За това алармират от национално представителните организации на и за хора в увреждания. Според тях чрез новия принцип в чл. 21 от Закона за хората с увреждания е отнето правото на финансова подкрепа и на много български граждани, живеещи в чужбина.

Манолова иска допълнителна ТЕЛК експертиза за всички, получили по-ниска оценка

Манолова иска допълнителна ТЕЛК експертиза за всички, получили по-ниска оценка

Омбудсманът иска да няма нито един ощетен от системата

Лицата, които са запазили степента на трайно намалена работоспособност са около 66% от всички преосвидетелствани, докато лицата, които са загубили права и са попаднали в по-ниска степен на увреждане са близо 20%. Това заяви на пресконференция в БТА Васил Долапчиев от Съюза на слепите в България. Почти 5% от хората изцяло са загубили правата си и са отпаднали от системата за подкрепа.

Национално представителните организации предложиха формула за изчисление, когато са налице няколко увреждания. При две или повече увреждания, довели до 50% или повече намалена теудоспособност, оценката на трайно намалената нетрудоспособност се определя, като се взима най-високият процент и към него се прибавят 20% от сбора от процентите на всички останали увреждания. Този сбор накрая трябва да се впише в експертното решение на ТЕЛК.

Например ако най-тежкото увреждане е оценено на 60%, следващите две са оценени на 50%, се изчисляват 20% от общия сбор, тоест 100%. Тези 20% се прибавят към най-тежкото заболяване (60%) и се получават 80%.

20 здрави деца в село Камено поле са с ТЕЛК за глухонеми

20 здрави деца в село Камено поле са с ТЕЛК за глухонеми

12 000 деца са отпаднали от училище през 2018 година

Най-вероятно тази формула ще бъде приета от МЗ, изразиха предположение от национално представителните организации.

20% от хората са потърпевши от новата наредба за медицинска експертиза, но най-после с МЗ сме на едно мнение, допълни Долапчиев. Новата методика няма да засегне прословутите менте телк-ове, категоричен беше той.

Снимка 407206

Източник: news.bg

Според организациите реално ще бъдат потърпевши хора с реални увреждания и нужда от подкрепа, медицинска рехабилитация, помощни средства от страната на държавата. Абсолютно неоснователни са твърденията, че промените ще повлияят на фалшивите телк-ове смята той и допълни, че решението е било популистко.

Второто предложение на организациите засяга болните от диабет. Общо 31% от всички засегнати, които се оказва, че са с намалени показатели.

Дадоха анализ на наредбите за ТЕЛК на пациентските организации

Дадоха анализ на наредбите за ТЕЛК на пациентските организации

Публичното обсъждане ще протече отново в рамките на 30 дни

При военноинвалидите причината връзка е от съществено значение, заяви председателят на Съюза на военно инвалидите Петър Велчев.

По думите му "защото ние сме станали хора с увреждания въз основа на заболявания в армията и въз основа на решението на военно лекарската комисия и от там на ТЕЛК. Атаката срещу хората с увреждания е съвсем умишлена, неправилна и неточна", каза той. Няма контрол в държавата от 30 години, заяви председателят на Съюза на военно инвалидите Петър Вачев.

Втората предложена методика включва хората с диабет. Там ако водещото заболяване ЕС 50% или над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е довело до повече заболявания, оценката се определя, като се взима най-високият процент на заболяването. Към него се прибавят 10% от сбора на процентите на всички останали увреждания и крайният сбор се вписва от експертната комисия.

Национално представителните организации настояват да се спре приемането на второ четене на Закона за социалните услуги, както и да бъдат внесени в НС предложените промени в Закона за хората с увреждания, чрез Закона за социалните услуги.

Проблемите в ТЕЛК произтичали от експертното решение

Проблемите в ТЕЛК произтичали от експертното решение

ТЕЛК-ът трябвало да остане само в социалното осигуряване