Над 90% от общите разходи отиват за преследване на наркозависими, а под 10% се изразходват за грижа и лечение.

Държавният апарат се включва, когато вече е късно. Не се наблюдава грижа към самия индивид.

Това заяви на пресконференция Юлия Георгиева, председател на УС на Център за хуманни политики на пресконференция за финансирането на дейностите за борбата с наркотиците за периода 2014-2019 г.

По думите ѝ няма никакъв баланс между заложените в Националната стратегия за борба с наркотиците стратегически цели - намаляване на търсенето на наркотични вещества и намаляване на предлагането им.

Според две официални проучвания, направени през 2012 г. и 2016 г. , става ясно, че за период от 4 години има нарастване със 100 000 човека на тези, които употребяват наркотици.

През 2012 г. употребяващите наркотици са 8%, а през 2016 г. те стават над 11%, поясни Юлия Георгиева. Тя подчерта, че е тревожна тенденцията на увеличаване на употребата на наркотици сред децата на възраст между 16 и 18 години.

По време на пресконференцията стана ясно, че нито едно министерство на изразходва средства за превенция и грижа за наркозависимите.

От МОН са заявили, че нямат пряк ангажимент с хората, като за тези дейности разчитат на превантивно-информационните центрове.

Георгиева разясни още, че дори парите, които влизат в спортното министерство, се използват само за превантивни филмчета и спортни програми.

На въпрос на News.bg дали от Центъра за хуманни политики са провеждали срещи и разговори с представилите на министерствата по отделните проблеми, които отчитат, Юлия Георгиева посочи, че всички заявяват готовност да помогнат, но не знаят каква точно е тяхната задача.

Нямат идея какво да правят. В силовите министерства смятат, че преследването е ефективно, но от гледна точна на общественото здраве това не е така, подчерта Георгиева.

За 6 години държавата е отделила около половин милиард лева за преследване на наркозависими, а не харчим нищо за тяхното лечение и грижа, възмутена бе Юлия Георгиева.

Психиатърът д-р Георги Василев заяви на свой ред, че трябва да има нормативна уредба, която да позволява изграждането на центрове и програми за превенция.

Ефективното лечение и рехалицитация не е само хуманна постъпка, тя и икономически ефективна, защото води до намаляване на криминалността, изтъкна д-р Василев.

Юлия Георгиева обобщи и изводите от направеното проуването за периода 2014-2019 г.:

  • Разходването на средства относно за намаляване на предлагането на наркотици не е ефективно по отношение на намаляване на употребата им;
  • Дейностите по намаляване на търсенето в България се финансират недостатъчно, както като обща сума, така и като съотношение със средствата отпускани за намаляване на предлагането;
  • Няма ясно свързване на отпуснатите средства с постигането на заложените в Националната стратегия за борба с наркотиците стратегически задачи;
  • Липсата на адекватно остойностяване на превантивните, лечебни и рехабилитационни услуги в областта на зависимостите;
  • В повече случаи няма необходимата координация за дейностите по лечение и рехабилитация, а те се осъществяват "на парче";
  • Продължава да има финансиране на лечебни и рехабилитационни дейности на база "исторически бюджет"
  • Няма никаква оценка на ефективността на извършваните дейности.