Френското предприятие "Монтюпе" работи по въпроса за решаване на проблемите със замърсяването на въздуха в Русе. Това заяви пред БНР министърът на околната среда и водите Нено Димов.

Натискат големите предприятия в Русе да инвестират в екология

Натискат големите предприятия в Русе да инвестират в екология

Изпускането на миризми е периодично

Дружеството е уведомило МОСВ, че се планира промяна в работата на инсталацията - определена е процедура за издаване на ново комплексно разрешително.

Вече е извършен монтаж на 17 охладители на покривите на халетата 1 и 2. Такива охладители били поставени и на контролните табла за управлението на халетата. Дружеството направило и предпроектно проучване за монтирането на инспирационна и вентилационна уредба.

з

Въпреки това депутатът от БСП Пенчо Милков поиска Регионалната инспекция по околната среда и водите да започне постоянни измервания на вредните вещества в района.

По думите му хората не биха протестирали, ако всичко е наред. Депутатът беше категоричен, че трябва да се направи постоянно замерване на веществата, които се отделят при производствения процес на предприятието, а пълните данни да бъдат обявени публично.