Седем оферти за доставка на нови линейки бяха отворени публично в Министерството на здравеопазването от комисия, съобщиха от ведомството на Кирил Ананиев.

Седем са офертите по обществената поръчка за 400 нови линейки

Седем са офертите по обществената поръчка за 400 нови линейки

Офертите ще бъдат отворени публично в понеделник

От постъпилите оферти нямаше предложения за линейки с висока проходимост - позиции 2 и 3. От ведомството на Ананиев до края на деня ще проведат среща с представители на автомобилния бизнес, за да разберат причините, заради които няма оферти за тези две позиции.

Заради липсата на предложения за високопроходими линейки ще бъде подготвена нова обществена поръчка. Предвиденият бюджет на обществената поръчка за всички обособени позиции (включително и за високопроходими линейки - б.р.) е в размер на 48 671 650 лева без включен ДДС.

Предметът на поръчката е доставка на 400 линейки с оборудване за модернизация на спешната медицинска помощ. Проектът е по приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.".

Подават се офертите за обществената поръчка за 400 линейки

Подават се офертите за обществената поръчка за 400 линейки

Крайният срок е 10 август

Предложения по обособени позиции 1 и 4 (стандартни линейки и такива за интензивни медицински грижи) постъпиха от "Автомотор Корпорация" АД; "Омникар Ауто" ООД; "Илина Кар Къмпани" ЕООД; "София Франс Ауто" АД; "Ауто Франс 3000" ООД; "Ауто Италия" ЕАД и "Мото-Пфое" ЕООД.

След като комисията прегледа съдържанието на постъпилите оферти и оцени техническите параметри, ще бъдат отворени ценовите предложения на кандидатите в обществената поръчка.

Куха фирма разтакава и съда заради поръчката за 400 нови линейки

Куха фирма разтакава и съда заради поръчката за 400 нови линейки

Жалбоподателят по обществената поръчка за закупуване на 400 линейки умишлено възпрепятства образуването на производство

Припомняме, на 6 юли Върховният административен съд (ВАС) не уважи поредното искане за спиране на обществената поръчка за закупуване и доставка на спешните автомобили. Искането за спирането на поръчката беше от дружеството "Вайнман Технолоджи" ЕООД, регистрирано на 26 април 2018 г. с капитал 100 лева. При първото обжалване на 14 юни тази година от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не одобриха искането.