Център "Фонд за лечение на деца" приема по установения ред заявленията на всички родители, чиито деца се нуждаят от лечение в чужбина до 29 март, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Нито едно заявление няма да бъде върнато от служителите на ЦФЛД до края на месеца, увериха от министерството.

Всички започнати преписки по заявленията на родителите ще бъдат автоматично прехвърлени към Националната здравноосигурителна каса, която от 1 април ще поеме функциите на Фонда.

Пенка Георгиева: Закриха Фонда за лечение на деца по прищявката на един управител на НЗОК

Пенка Георгиева: Закриха Фонда за лечение на деца по прищявката на един управител на НЗОК

Без своевременни мерки ни чака смъртта на деца с тежки онкологични заболявания

Екипите от двете институции ежедневно работят съвместно по подготовката за преминаване на Фонда към НЗОК, за да може работата да продължи безпроблемно за нуждаещите се от лечение деца и техните родители.

Нито един пациент няма да бъде върнат, без да му е предоставена възможност да подаде заявление. Всяко едно заявление ще бъде разгледано и по него ще бъде взето решение.

От министерството уверяват, че няма повод за притеснение от забавяне на лечението на децата, тъй като е създадена необходимата организация за непрекъсваемост на процеса.

Закриват Обществения съвет към Фонда за лечение на деца

Закриват Обществения съвет към Фонда за лечение на деца

Ако Фондът премине към Касата, каквито са предвижданията според Бюджет 2019