До края на годината трябва да бъдат доставени още 70 линейки. Останалите до 400, колкото е целият проект, трябва да бъдат получени до октомври 2021 година.

Това обеща здравният министър Кирил Ананиев, който присъства на пристигането на 25 нови линейки, закупени в изпълнение на проекта "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ". Церемонията се състоя в двора на УМБАЛ "Александровска".

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С новите 25 линейки общият брой на получените до настоящия момент линейки става 82. От тях 22 са линейки тип "B", 50 тип "С" и 10 са високопроходими.

Ананиев постави акцент на това, че линейките са снабдени и оборудвани с най-добрата техника и апаратура, която да подпомага при спешни случай българските граждани и лекари. Линейките имат сервизно обслужване, за което са подписани 3 договора - договори за доставка, сервизно и техническо обслужване. Гаранционният срок за линейките и апаратурата е 5 години. Предстои обаче да се обяви нов конкурс за сервизно обслужване на високопроходимите линейки, тъй като подалите оферта до този момент не отговарят на изискванията

Купуваме 400 линейки с европари

Купуваме 400 линейки с европари

27 центъра за спешна помощ ще се бъдат модернизирани

Ананиев благодари на представителите на управляващия орган на Оперативната програма. "Направихме всичко възможно, защитихме близо 164 млн. лв., за да можем успешно да се изпълнява проектът. По този начин ние осигуряваме равнопоставеност на всички български граждани от спешна медицинска помощ", каза здравният министър.

Големият инвестиционен проект се реализира на територията на цялата страна, като освен закупуването на 400 санитарни автомобила, са предвидени строителство, реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ (спешните отделения в 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 Центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиали и 6 изнесени екипа). 

Подават се офертите за обществената поръчка за 400 линейки

Подават се офертите за обществената поръчка за 400 линейки

Крайният срок е 10 август

Като отделна дейност по проекта ще бъдат модернизирани и всички помещения в структурите на спешната помощ, като за целта ще бъде осигурено ново оборудване и ново обзавеждане.

По отношение на строителството, реконструкцията и ремонта на спешните центрове, Ананиев коментира, че това се е случило с мащабен проект, осъвременени сгради, оборудвани с нова техника и апаратура готова да лекува при спешни случаи всички български граждани.

Здравният министър увери, че новите линейки вече са налични за оказване помощ на гражданите, ако се налага.