В последните дни се съобщава за регистрирано наличие през месец януари на радиоактивния изотоп йод-131 във въздуха в някои страни от Северозападна Европа.

По информация на Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) измереното съдържание на йод-131 в тези държави е в незначителни количества и не представлява риск за човешкото здраве.

Води се разследване за изясняване на източника на радиацията там, съобщиха от НЦРРЗ.

Повишена радиация над Европа, източникът не е установен

Повишена радиация над Европа, източникът не е установен

Значителни количества радиоактивен йод-131...

Измереното ниво на радиоактивния изотоп е около 0.31 µ Bq/m3 (микро Бекерела на кубичен метър).

Това е 1000 пъти по-малко от регистрираното във Фукушима, Япония по време на аварията през 2011 г.

У нас Агенцията за ядрено регулиране прави постоянни измервания на радиационните нива и не са отчетени наднормени стойности, успокоиха от центъра.