Националната здравноосигурителна каса иска отделен фонд за лечение на редките заболявания, тъй като се наблюдава ръст на броя на болните с подобни заболявания. 

Това стана ясно след като парламентът прие годишен отчет за дейността на касата за 2017 г. Той бе гласуван от 96 народни представители, от които 91 бяха "за", а петима се въздържаха.

В доклада на Комисията по здравеопазване се посочва, че през 2017 г. се отчита по-стриктно изпълнение на клиничните пътеки, подобряване качеството на медицинската дейност и на работата при воденето на документацията и организацията в лечебните заведения.

Като траен показател се очертава нарастването на разходите за лекарствени продукти. Отчита се и нарастване на броя на здравноосигурените лица, обърнали се към системата.

В доклада се отбелязва, че се наблюдава се ръст и на броя на болните с редки заболявания. В тази връзка се посочва необходимост от създаване на специален /държавен/ фонд, който да подпомага финансирането на редките болести. Kато предимство е изтъкнато стимулирането на медицинските специалисти към предписване на генерични лекарствени продукти чрез образователни програми за предимствата на генеричната политика.

При дебатите Нигяр Джафер от ДПС запита какво става със здравноосигурителния модел, който министърът на здравеопазването Кирил Ананиев обеща да представи. По думите му проблемите в здравеопазването се задълбочават и е необходим сериозен дебат.

Според Павел Шопов от Обединените патриоти НЗОК трябва да премине към Министерството на здравеопазването.

Зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева заяви, че се работи и за преодоляване на проблема с недостига на общопрактикуващи лекари, както и за проследяване на качеството на лечението.

"В областта на лекарствата - от 2017 г. започва ръст на разходите за редки заболявания и онкологично лечение.", посочи Начева.

По думите ѝ са преодолени натрупаните просрочия, като през настоящата и следващата година те ще бъдат елиминирани напълно. Зам.-министърът увери, че няма отказ за лечение на нито един пациент в чужбина.

Тя отбеляза, че се развива и информационната система на касата, която ще бъде част от Националната здравна информационна система.

"Въведен е механизмът за ежедневно отчитане от страна на изпълнителите на медицинска помощ", допълни още тя.