От Националната здравноосигурителна каса предлагат увеличаване на цените на клиничните пътеки по инфекциозни заболявания.

Това става ясно от изпратения на Българския лекарски съюз техен проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор /НРД/ 2020-2022.

Предвижда се цената на "Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения" да се увеличи двойно. Целта е да се укрепи готовността и да се подобри дейността на инфекциозните отделения в лечебните заведения за болнична помощ, сочат от НЗОК.

В проекта е заложено още разделяне на клинична пътека "Раждане" на клинична пътека за нормално раждане и клинична пътека за раждане чрез цезарoво сечение, като се определя по-висока цена на пътеката за нормално раждане от тази за раждане чрез цезарoво сечение. Целта е да се преодолее тенденцията за увеличаване на ражданията чрез цезарово сечение.

Предвижда се и повишаване на цената на КП "Грижи за здраво новородено дете", за да се осигурят адекватни грижи при здрави новородени деца.

От Здравната каса предлагат повишаване на цените на всички клинични пътеки, за да се осигури финансов ресурс на лечебните заведения за включване на допълнителни клинико-лабораторни изследвания за защита от инфекциозни заболявания на пациентите, хоспитализирани в болниците, както и на персонала.

Във връзка с изпълнение на последователната политика за въвеждане на електронно здравеопазване е предложено изпълнителите на извънболнична медицинска помощ да подават по електронен път информация след всяка извършена медицинска дейност при осигуряване на техническа възможност от страна на НЗОК.

Предвид въвеждането на електронното здравеопазване се предлага и в Приложение №2 "Първични медицински документи" да се въведе прилагането на три форми - "История на заболяването", "История на бременността и раждането" и "История на новороденото".

Очаква се при постигнато съгласие Анексът между НЗОК и БЛС да бъде подписан в кратки срокове.