НЗОК отрича обвиненията, че не знае колко и за какво плаща, във връзка с пресконференция на тема "Кой изнася лекарствата на българския пациент".

Според НЗОК, председателят на Асоциация "Хипофиза" Ваня Добрева, и председателят на Центъра за защита правата в здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, изказват напълно неверни твърдения, че "...касата не знае за какво плаща" и, че "...броят опаковки по активни протоколи са повече от броя платени опаковки, както и обратното - платени опаковки от здравната каса, срещу които не стоят протоколи".

Във връзка с поискана информация по Закона за достъп до обществена информация от председателя на Асоциация "Хипофиза", Националната здравноосигурителна каса - НЗОК е предоставила детайлна информация по месеци на два екселски файла.

До 2 млрд. лв. стига паралелният износ на лекарства

До 2 млрд. лв. стига паралелният износ на лекарства

Пациентски организации алармират, че хронично болните и трансплантираните са без лекарства

"Представената на медиите, присъстващи на пресконференцията, от пациентската организация таблица, представлява некоректно обобщена справка от двата екселски файла, отразяваща сумарен сбор от несравними данни, а именно - данните от протоколите отразяват точните индивидуални дози на всеки пациент и са съответно в конкретната лекарствена форма за този продукт - таблетки или флакони, а заплащането се отчита на база окончателната опаковка", обяснява НЗОК.

Касата дава като пример: "В таблицата на Асоциация "Хипофиза" е отбелязан лекарствен продукт за трансплантирани пациенти Cellcept с код LF 120, като се сравняват 857 423 таблетки, изписани на пациенти по протоколи, със заплатени от НЗОК 6772 опаковки".

Националната здравноосигурителна каса - НЗОК счита, че като коректен партньор на пациентските организации, винаги е откликвала на всички проблеми, поставяни от тях и е търсила начин те да бъдат решени в полза на пациентите.

"Не е редно да се предоставя на обществото непрофесионални и недобронамерени манипулации върху коректно предоставена подробна и достоверна информация от институцията. Остава неприятният привкус от неверни внушения, които водят до подронване на доверието на обществото в НЗОК - единствения платец на здравни услуги за здравноосигурените", обяснява НЗОК