"Проектът за Национална стратегия е първият документ, който всеобхватно споменава проблемите на здравната система".

Това заяви пред БНР д-р Пламен Цеков - бивш управител на НЗОК, управител на болницата в Севлиево. Той добави, че е бил изненадан от пълнотата на обхванатите от документа проблеми.

"Достойнството на този проект е това, че той реално извежда в публичното пространство проблемите и предлага дебат. Прочитайки заложените неща, виждам анонси за решението им, а не детайли за решение, но в такава стратегия не могат да бъдат детайлно описани нещата. Това е добро начало за сериозен дебат за това какво трябва да се направи, за да се заличат разликите между нас и старите страни от ЕС по отношение на здравеопазването".

В Националната здравна стратегия нямало визия за промяна на системата

В Националната здравна стратегия нямало визия за промяна на системата

Според д-р Мими Виткова проблем е какво ще правим с многото болници в 3-4 големи градове

По думите на д-р Цеков основният проблем на здравната система не са големите областни градове, както е записано в стратегията, предизвикателството е как да се даде равноправен достъп до качествени здравни грижи на всички хора в страната. 

"Какви механизми ще създадем, защото не може да има болница навсякъде, където има къща или махала. Болниците са сложни структури, които трябва да отговарят на определени изисквания. За да бъдат ефективни, трябва да бъдат не само добре оборудвани с апаратура, но и с необходимите специалисти. Въпросът е как хората от периферията на страната, където не може да има болници, ще достигат до адекватно болнично лечение за кратко време, без това да се отразява върху тяхното здравословно състояние", отбеляза той. 

Бившият управител на НЗОК подчерта, че системата за специализация на медици е била в основата на деструкцията на заведенията за болнична помощ.

Той уточни, че там, където няма частен интерес, държавата трябва да създаде структури, за да обезпечи здравето на населението.

Според д-р Пламен Цеков задължително трябва да има обективни критерии, по които да се преценява качеството на даденото лечебно заведение.

Пенка Георгиева от пациентски организации "Заедно с теб" коментира, че проектът за Национална здравна стратегия изглежда добре, но е ясно, че почти нищо няма да се случи по него. 

"Ако в документа няма план за действие, а ние не виждаме такъв все още публикуван, да си говорим, че имаме нужда от конкретни неща, но да нямаме план за конкретни действия, това означава, че тази стратегия е куха".

Според нея преструктурирането на болничните заведения ще стане много трудно, защото лобизмът е много голям.