Вече няма проблем с информационната система за обработка на ТЕЛК-решения на Регионална картотека на медицинската експертиза - София. Възникналият на 2 януари софтуерен проблем е преодолян.

В рамките на двата дни, в които информационната система за обработка на ТЕЛК-решения не работеше, отдел РКМЕ към Столичната регионална здравна инспекция не е преустановявал приемането на заявления за ТЕЛК, както и на такива за освидетелстване на деца до 16-годишна възраст.

Към момента техническата неизправност е отстранена и на гражданите могат да бъдат издавани решения.

Столичната здравна каса не обслужва пациенти от седмица

Столичната здравна каса не обслужва пациенти от седмица

Заради прекъснат кабел за интернет